Ἡ μεγάλη δόξα της Ἐκκλησίας μας· αυτό εἶναι.Νὰ ἀκούσουμε το «Εὐλογημένη ἡ Βασιλεία».

Πόσες φορὲς το εἶπα ἐγὼ (σὰν ἱερεύς).Ὅταν το λέει ο παπάς, μοῦ ἔρχεται νὰ κλάψω, να κλάψω.
Αυτός εἶναι ὁ Πατέρας μας.Αὐτή εἶναι ἡ προσδοκία μας.Ἐκεί θα πάμε ὅλοι.

Θὰ μας αγκαλιάσει, θα μας φιλήσει.Διότι αυτός είναι ο Πατέρας μας, ο Δημιουργός μας.
Εἶναι λέξεις, οἱ οποῖες σου τονώνουν το ηθικό.Ἐκεί είναι η προσδοκία μας, η ανάπαυσίς μας.
Να πάμε στον Πατέρα μας. Αυτός εἶναι ο Πατέρας μας.
Γέρων Ἐφραὶμ Κατουνακιώτης – Λόγοι Διαδαχῆς 

http://proskynitis.blogspot.gr/2015/12/blog-post_18.html