Η μεγαλύτερα ευτυχία, δόξα, τιμὴ, ως καὶ ο μεγαλύτερος πλούτος σὲ ένα ανδρόγυνο είναι νὰ έχουν αγάπη αναμεταξὺ τους. Προτιμήστε νὰ έχετε αγάπη καὶ νὰ είσθε πτωχοί, παρὰ νὰ είσθε πλούσιοι καὶ νὰ μὴν έχετε αγάπη. Όταν έχετε αγάπη, θὰ έχετε τὸν Θεὸ καὶ όταν έχετε τὸν Θεό, θὰ τὰ έχετε όλα.
✞ Γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος
(Εκοιμήθη στὶς 8 Μαϊου 1980 στις 6 το πρωί. Την ευχὴ του νὰ έχουμε όλοι μας!)
http://apantaortodoxias.blogspot.com/2020/05/blog-post_0.html