Π. Σάββας 2011-06-24_Ἡ μετάνοια ὡς ἀλλαγή ζωῆς_Γέροντος Παϊσίου_mp3

Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 11-08-2010 (Συνάξεις Καλοκαιριοῦ).