Η Μονή της Παναγίας του Βίκου χτίσθηκε το  1738. στην είσοδο της χαράδρας του Βίκου, κάτω από το χωριό Βίκος (Βιτσικό).Σήμερα σώζεται μόνο το καθολικό της  με ωραίες αγιογραφίες
 http://proskynitis.blogspot.gr/2015/11/blog-post_84.html