Ἡ μονολόγιστη εὐχή τοῦ Ἰησοῦ
  «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με»
 στήν κατ’ ἰδίαν προσευχή τῶν πιστῶν
Το παρακάτω pdf είναι
ένα εγχειρίδιο για προσευχή του Αρχιμανδρίτη Αθανασίου του Μετεωρίτη και
εκδόθηκε από την Ιερά Μονή Αγ. Στεφάνου.


http://orthodoxia-pateriki.blogspot.gr/2014/02/blog-post_8.html