Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ

ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΟΡΦΥΡΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ΄ : Η ΕΥΛΑΒΕΙΑ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ

νοερά προσευχή

ατενεργοσα προσευχή πιτυγχάνεται, ταν γαπήσουμε πολύ τόν Χριστό. Τότε εχή λέγεται μόνη της, γιατί Χριστός εναι συνεχς στό μυαλό μας καί στήν καρδιά μας.

σιος Γέροντας, πειδή «γάπησε πολύ», διακρίθηκε ς νηπτικός, νθρωπος τς νοερς προσευχς. λεγε, ναφερόμενος στή ζωή του στά Καυσοκαλύβια, τι διάβαζε τό κατά Ματθαον Εαγγέλιο: «Βίβλος γενέσεως ησο Χριστο, Υο Δαβίδ, Υο…» καί προσπαθοῦσε νά τό ἀποστηθίσει. Τό διάβαζε καί νργαζόταν τό λεγε μέσα του. Τόν νδιέφερε νά χει στό νο του για λόγια. Τό κανε ατό γιά νά χει καθαρότητα στό νο του. Ὁ καθαρός νοῦς πολύ εὐκολώτερο κατορθώνει τήν καθαρά προσευχή, ἡ ὁποία εἶναι τό πλέον εὐάρεστο στό Θεό ἔργο τοῦ ἀνθρώπου.

Γέροντας δίδασκε μέ πολύ ραο τρόπο τά περί τν διαφόρων τρόπων προσευχς καί γιά τήν συμμετοχή το σώματος σ’ ατήν.

Διηγεται πνευματικό του παιδί: «Καθισμένος στά βράχια κατάχαμα μς ποκαλύπτε μυστήρια κι’ λήθειες. Μιλώντας γιά τή μεγάλη σημασία, πού χουν ο μετάνοιες καί δείχνοντάς μας τό σωστό τρόπο μέ τόν ποο πρέπει νά γίνεται “μετάνοια”, μς ρμήνευε τή σημασία τς μετοχς το σώματος στήν προσευχή καί τήν νότητα τς ψυχοσωματικς πόστασης τονθρώπου.

Μά κενο πού φυσικά τόν κανε νά λάμπει μέ παιδιάστικη χαρά ταν τό νά μιλάει γιά τή νοερά προσευχή. Μέ τήν καθαρή, λίγο δύναμη φωνή του καί μέ μιά χαριτωμένη χειρονομία, πογραμμίζοντας, λεγε ργά μιά, μιά τίς λέξεις: “Κύριε, μν ησο Χριστέ, λέησόν με”.

Καί πρόσθεσε κάποτε σέ μία τέτοια συζήτηση: “μένα μοδωσε τή χάρη Θεός ν’ σχοληθ πολύ μέ ατή τήν ργασία”. “ργασία” νόμαζε τήν σκησή του στήν καρδιακή προσευχή. “Aτή ργασία εναι πολύ χρήσιμη γιά λους τούς πιστούς. Καθαρίζει τήν ψυχή καί κρατάει τό νο συγκεντρωμένο”. Στίς περισσότερες συζητήσεις κάτι θά λεγε γιά τήν εχή. ργότερα, ταν εχε πρόχειρα γκαταβιώσει στό Μήλεσι τορωπο (πρίν κόμη νεγερθον τά κτίρια τοσυχαστηρίου) νειρευότανε τή δημιουργία νός χώρου κατάλληλου, πού θά φιερωνότανε στήν “ργασία ατή”»1.

Ἀπόσπασμα ἀπό τό Βιβλίο:Ἡ θεραπεία τῆς ψυχῆς κατά τόν Γέροντα Πορφύριο.Β΄ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΗΥΞΗΜΕΝΗ (Ἱερομονάχου Σάββα Ἁγιορείτου). Σχῆμα 14Χ20.5 ,Σελίδες: 170, Τιμή: 7€, Παραγγελίες στό τηλέφωνο 6944577885 ἤ στό e- mail: hristospanagia@yahoo.gr

1Βίος καί λόγοι, σελ. 84-85.

1 Νίκου Ζία (Διευθυντῆ Βυζαντινῶν Ἀρχαιοτήτων Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ, Καθηγητῆ Φιλοσοφικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν): «Ὁ πατήρ Πορφύριος, ὁ Γέροντας τῆς Πεντέλης», (περιοδικό Ὀρθόδοξη Μαρτυρία, τεῦχος 36, 1992).