Ἡ ξεκάθαρη θέση τοῦ Ἁγίου γιά τά ἠθικά θέματα:
Καμμία ἀνοχή ἤ ἀποδοχή τῆς ὅποιας διαστροφῆς.
Ἡ συνομιλία ἔγινε στίς 17-2-2015 στό
Ἡσυχαστήριο τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου στό Μήλεσι Ἀττικῆς «Μεταμόρφωσις τοῦ
Σωτῆρος».
Ὁ κ. Γεώργιος Ἀρβανίτης
εἶναι ὁ τελευταῖος λαϊκός ἐπιζών ἀπό τούς στενούς συνεργάτες τοῦ Ἁγίου
Πορφυρίου. Στήν ἀρχή τῆς συνομιλίας γίνεται ἀναφορά στή στάση τοῦ
Γέροντα ἀπέναντι στά ἠθικά ζητήματα ἐκτός καί ἐντός τοῦ Γάμου. Ἐπίσης
γίνεται ἀναφορά στήν στάση τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου ἀπέναντι στήν ἄσκηση, τόν
Οἰκουμενισμό, τόν ἐγκεφαλικό θάνατο κ.λ.π.http://hristospanagia3.blogspot.gr