Δεν σου λείπει η ευτυχία. Ο Χριστός σού λείπει. Αν υπάρχει αμαρτία στη μέση, ευτυχία δεν υπάρχει.
Δεν δημιουργεί την ευτυχία το χρήμα, ούτε την δυστυχία η φτώχεια. Ο Χριστός δημιουργεί την ευτυχία και ο Διάβολος την δυστυχία.

Οι άνθρωποι σήμερα είναι δυστυχισμένοι, διότι είναι πνευματικά αποτυχημένοι και αναζητούν την χαρά στην αμαρτία, εφόσον η πραγματική χαρά βρίσκεται στην αναμαρτησία.
Οι άπιστοι άνθρωποι είναι δυστυχισμένοι. Είναι σαν εκείνους που χτίζουν μέγαρα και δεν φτιάχνουν παράθυρα και ζούνε μέσα στο σκοτάδι. Διότι η πίστη είναι το φως του ανθρώπου.
Δημήτριος Παναγόπουλος Ιεροκήρυκας †