Τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους

Ἡ πίστι μας διώκεται
(Ομιλία του †Επισκόπου Φλωρίνης Αυγουστίνου
Καντιώτου
)
Ἀγαπητοί
μου, σήμερα εἶναι ἑορτὴ καὶ πανήγυρις. Ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία, ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία,
ἑορτάζει τὴ μνήμη ἑνὸς ἐκ τῶν μεγαλυτέρων ἁγίων τῆς πίστεώς μας, τὴ
μνήμητοῦ ἁγίου Χαραλάμπου τοῦ θαυματουργοῦ.

ἅγιος Χαράλαμπος εἶναι
ἀγαπητὸς
στὸν Ἑλληνικὸ λαό
. Ὅπου νὰ εἶναι οἱ Ἕλληνες, εἴτε στὸ ἐσωτερικὸ
εἴτε στὸ ἐξωτερικό, καὶ κάτω στὴν Αὐστραλία καὶ στὸν Καναδᾶ καὶ στὴ
Γερμανία, ὅπου κι ἂν
βρίσκωνται, τιμοῦν τὸν ἅγιο Χαράλαμπο. Μοναστήρια, ἐκκλησίες, παρεκκλήσια καὶ ἐξωκκλήσια
τιμῶν ται ἐπ᾽ ὀνόματί του. Ἀκόμα δὲ ἡ πατρίδα μας ἔχει ὡς θησαυρὸ πολύτιμο τὴν
κάρα – τὴν κεφαλὴ τοῦ ἁγίου, ποὺ φυλάσσεται στὰ Μετέωρα, στὴ μονὴ τοῦ Ἁγίου
Στεφάνου.

http://aktines.blogspot.gr/2015/02/blog-post_52.html#more