Ἡ παγκοσμιοποίηση εἶναι ἡ κατάρα τῶν καιρῶν μας. Ποιὸ τὸ ὄφελος ἀπὸ τὸ ὅτι ἡ Εὐρώπη, ἡ Ἀμερικὴ καὶ ὅλες οἱ Ἤπειροι τρέχουν νὰ κατακτήσουν τὸν κόσμο, τὸ σύμπαν, τὴ Σελήνη, τὸν Ἄρη καὶ τ’ ἀστέρια; Τι θὰ ὠφελήσει τὸν ἄνθρωπο ἂν ἀποκτήσει τὸν κόσμο ὅλο καὶ βλάψει τὴν ψυχὴ του, ἂν χάσει τὴν ψυχὴ του;Ἀπὸ ποιὸν θέλετε, ω ἄνθρωποι, νὰ κατακτήσετε τὴ Σελήνη; Ἀπὸ ποιὸν νὰ πάρετε τὰ ἄστρα; Ἀπὸ τὸν Κύριο, ὁ Ὁποῖος τὰ ἔχει σπείρει σὰν ἄλλα ἄνθη στὴν ἀτέλειωτη ἀπεραντοσύνη; Πόσο ἐλεεινὸς εἶναι ὁ Εὐρωπαῖος ἄνθρωπος ὅταν ἐκστρατεύει κατὰ τοῦ Οὐρανοῦ, σὰν νὰ πρόκειται γιὰ τὸν ἐχθρὸ του!
Ἅγιος Νικόλαος Ἀχρίδος (Βελιμίροβιτς)