Ἡ περίπτωση τοῦ Φλουεράς


Ἰωάννης Ἰανωλίδε

Στήν Γκέρλα μαθεύτηκε ὅτι οἱ φοιτητές ἀναμορφώθηκαν, ὁπότε ὅλος ὁ κόσμος ἔτρεχε μακριά ἀπ᾿ αὐτούς. Παρόλα αὐτά ἡ “ἀναμόρφωση” συνέχισε τό ἔργο της. Ἄρχισαν κατόπιν νά βασανίζονται γιά ν᾿ ἀναμορφωθοῦν καί οἱ ἐργάτες.
Ἕνας ἀπ᾿ ἐκείνους πού εἶχαν θανατωθεῖ μέ δεινά βασανιστήρια ἦταν κι ὁ ἱδρυτής τοῦ σοσιαλισμοῦ στήν Ρουμανία, ὁ Φλουεράς. Ἦταν ἕνας ἡλικιωμένος καί φρόνιμος ἄνθρωπος, πού  εἶχε διαδώσει περίτρανα παντοῦ στήν Ρουμανία τό κομμουνιστικό τερατούργημα.
Πολλοί ὑπέρμαχοι τοῦ σοσιαλισμοῦ φυλακίσθηκαν καί πολλοί πέθαναν στίς φυλακές, ἀλλά τό τραγικώτερο τέλος εἶχε αὐτός ὁ Φλουερᾶς, ἄνθρωπος ἁπλός καί πιστός, ὁ ὁποῖος δέν γνώρισε τόν μαρξισμό παρά στήν “ἀναμόρφωση”.Ἀπέθανε σάν θῦμα τῆς ἰδεολογίας, τήν ὁποία εἶχε γνωρίσει σχετικά, ἀλλά τήν ὑπερασπιζόταν ὁλοκληρωτικά.
Ἕνας γνωστός του, ὁ Δημήτριος Μπορδεïάνου, ὁ ὁποῖος τόν συνάντησε στίς φυλακές τῆς Γκέρλας, ἔλεγε: «Τόν θαῦμαζα τόν Φλουεράς διότι,  ἐνῶ ἦταν ἄθεος, εἶχε ἐπιστρέψει στήν ὀρθή πίστη, γονατίζοντας μπροστά στήν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ. Τόν ἔνοιωθα τόσο κοντά μου, σάν νά ἦταν δίπλα μου ὁ πατέρας μου, μά ἄσπρα γένεια.

Γονατισμένος καί μέ τά χέρια σταυρωμένα ἔλεγε τήν προσευχή, μέ φλογερή καρδιά, πλημμυρισμένη ἀπό τήν παρουσία τοῦ Θεοῦ. Τοῦ ψιθύρισα νά εἶναι ἐπιφυλακτικός, διότι ὑπάρχουν πολλοί προδότες. Μοῦ ἀπάντησε ὅτι δέν φοβᾶται καί τότε τόν ἄφησα στήν ἡσυχία του.
Καί τώρα ἔρχεται στά αὐτιά μου αὐτό πού συχνά μοῦ ἔλεγε: «Παιδί μου, ὅλα εἶναι ψέμματα. Κοίτα νά μήν χάσεις τόν Θεό, διότι τότε ἔχασες τό πᾶν! Μόνο ὁ Θεός ξέρει ἀκριβῶς ποιός δολοφόνησε τόν Φλουεράς, γιά τήν ἐνοχή  του ὅτι προσευχόταν στόν Θεό νά τοῦ συγχωρέσει τήν ἀπιστία καί τίς ἁμαρτίες του.

Ἀναβάσεις