Π. Σάββας 2011-09-15_Ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ καί πῶς φανερώνεται_2ο μέρος_mp3

Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 15-09-2011 (Σύναξη νέων).