Ο Άγιος Αρσένιος ο Καππαδόκης ,

Χρήματα φυσικά δεν δεχόταν ποτέ, ούτε και έπιανε στα χέρια του. 
Συνήθιζε να λέγη:
«Η πίστη μας δεν πουλιέται»
-Παρ’ τα όλα, να είναι δικά σου, γιατί έσωσες το παιδί μου.
Ο ΑΓΙΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ τον σήκωσε επάνω και του είπε:
‐ Κράτησε τα λεφτά σου· η πίστη μας δεν πουλιέται. 
Ούτε δώρα δεχόταν.

Μια φορά που του πήγε ένας Τούρκος δύο ζώα φορτωμένα μπαχτίς (δώρα), γιατί απέκτησε η στείρα γυναίκα του δύο παιδιά με το φυλαχτό που της έστειλε ο Χατζεφεντής, του έκανε αυστηρή παρατήρηση με τα εξής λόγια: «Στο χωριό σου φτωχούς δεν είχες; Τι μου τα κουβάλησες εδώ; για να σου πω το αφερίμ (μπράβο); Εγώ μπαχτσίσια δεν μαζεύω».
Στην Εκκλησία ήταν μία κάμαρα, στην οποία άφηναν μερικοί προαιρετικώς χρήματα για τους φτωχούς και οι φτωχοί μόνοι τους πήγαιναν και έπαιρναν όσα είχαν ανάγκη. Περισσότερα φοβόνταν να πάρουν, για να μην τους τιμωρήση ο Θεός.
Αγ. Παϊσίου Αγιορείτου: Ο Άγιος Αρσένιος ο Καππαδόκης ,