Η Ρωσία ενδιαφέρεται για τα προβλήματα των αιρέσεων ενώ η Ελλάδα υστερεί

Έχομε γράψει και στο παρελθόν ότι εκ μέρους της Ελληνικής Πολιτείας δεν εκδηλώνεται δυστυχώς ενδιαφέρον για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργούνται από την δραστηριότητα των σεκτών. Ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος κυρός Χριστόδουλος είχε αποστείλει τρεις επιστολές προς τους Υπουργούς Εθνικής Παιδείας, για το θέμα αυτό, επισημαίνοντας ότι η Πολιτεία, στα πλαίσια του σεβασμού της θρησκευτικής ελευθερίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κάθε πολίτη, πρέπει να ασχοληθεί με το πρόβλημα, χωρίς όμως να λάβει καμμία απάντηση. Όμως συχνά αποκαλύπτονται και νέα προβλήματα προσωπικά, οικογενειακά και κοινωνικά, από την ανεξέλεγκτη δραστηριότητα νεοφανών αιρέσεων, που σε μερικές περιπτώσεις είναι επικίνδυνη.

Η Ελλάδα δεν έλαβε σοβαρά υπόψη στο θέμα αυτό τα τρία Ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (κυρίως της 29.2.1996) και τις Συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης (1178/1992 και 1412/1999) όπως άλλες χώρες, π.χ. η Γαλλία, η Γερμανία, το Βέλγιο, η Αυστρία κ.ά.

Στη συνέχεια δημοσιεύομε ένα κείμενο που αναφέρεται στη Ρωσία1, και δείχνει τον προβληματισμό που διακατέχει τους ειδικούς μελετητές του φαινομένου αυτού και σε άλλες χώρες και παρουσιάζει τους τρόπους με τους οποίους επιδιώκεται η υπεύθυνη αντιμετώπιση του προβλήματος.«Με διοργάνωση της F.E.C.R.I.S.2, πραγματοποιήθηκε στις 15 έως 17 Μαΐου 2009, στην Αγία Πετρούπολη, συνδιάσκεψη σχετική με τις σέκτες. Η συγκεκριμένη συνέλευση φιλοξενήθηκε ένθερμα από το Πανεπιστήμιο της Αγίας Πετρούπολης και το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Ρωσίας.
Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως εξελέγη ο κ. Thomas Sackville με Αντιπροέδρους την κ. Danielle Muller-Tulli και τον καθηγητή κ. Alexander Dvorkin (Αλεξάντερ Ντβόρκιν), παλαιό συνεργάτοη του μακαριστού π. Αντωνίου Αλεβιζοπούλου.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, συμφωνήθηκε η από κοινού δράση, ώστε να ενταθεί η ενημέρωση του Συμβουλίου της Ευρώπης, του Ευρωκοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Commission), και του Ο.Η.Ε. εκ μέρους της F.E.C.R.I.S., σχετικά με τη νομοθετική ρύθμιση και προστασία των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και τη λειτουργία Κεντρικού Παρατηρητηρίου, που θα γνωμοδοτεί συμβουλευτικά στα πλαίσια του Ευρωκοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε θέματα αιρέσεων.

Βασικός στόχος της Συνδιάσκεψης υπήρξε η διαμόρφωση ενός Ευρωπαϊκού ψηφίσματος ή μιας οδηγίας βασισμένης στο Νόμο About-Picard3, νόμο που τέθηκε σε λειτουργία το 2001 και προβλέπει την κρατική παρέμβαση για οργανώσεις, που προβαίνουν σε εγκληματικές ενέργειες, κυρίως ομάδες που παρουσιάζονται με τη μορφή «λατρείας» (sectaries mouvements). Ο σχετικός νόμος προβλέπει την περίπτωση του «διανοητικού χειρισμού», πράξη συχνή στις ομάδες που χαρακτηρίζονται ως σέκτες.
Τέλος, στη Συνδιάσκεψη υπογραμμίστηκε ότι παρ’ όλο που οι Ρωσικές Αρχές κινητοποιούνται με ανάλογες νομοθετικές ρυθμίσεις, σχετικά με τα θέματα που αφορούν στην προστασία των Ρώσων πολιτών και στη Γαλλία ο Νόμος About-Picard έχει αρχίσει να εφαρμόζεται, η αδιαφορία άλλων κρατών για τα θέματα αυτά, όπως του Ηνωμένου Βασιλείου, αποτελεί δυστυχώς κραυγαλέα παράλειψη».

Αξίζει να επαναληφθεί4 ότι και στην πατρίδα μας, τα προβλήματα αυτά διαιωνίζονται εδώ και πολλές δεκαετίες. Μήπως είναι καιρός οι Ακαδημαϊκοί μας, οι Πανεπιστημιακοί μας, οι Νομικοί μας και γενικά οι σκεπτόμενοι άνθρωποι να σκύψουν πάνω στο πρόβλημα με τον ίδιο τρόπο που οι Γάλλοι, οι Γερμανοί και άλλοι Ευρωπαίοι το αντιμετωπίζουν; Μήπως είναι καιρός να μιμηθούμε τους Ευρωπαίους στο μέγιστο αυτό πρόβλημα, αντί να τους μιμούμεθα στα τόσα άλλα καταστροφικά που κατακλύζουν τη χώρα μας;

1. FAIRnews, Issue 2, 2009, σ. 18.
2. Federation Europeenne des Centres de Recherche et d’ Information sur le Sectarisme (Ευρωπαϊκή Ένωση Κέντρων Έρευνας και Πληροφόρησης για τις Σέκτες).  http://en.wikipedia.org/wiki/European_Federation_of_Centres_of_Research_and_Information_on_Sectarianism
3. Το όνομα του Νόμου προέρχεται από τους κοινοβουλευτικούς Nicolas About και Catherine Picard. Βλ. και «Διάλογος», τ. 62, σσ. 27-28.
4. Σχόλιο της Σύνταξης.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟΣ
ΤΕΥΧΟΣ 72 (ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2013)

 http://www.impantokratoros.gr/98948829.el.aspx