Π. Σάββας 2010-08-11_Ἡ σημασία τοῦ ὀρθοῦ τρόπου ζωῆς γιὰ τὴ σωτηρία μας_Κήρυγμα στὴν Ἀκολουθία τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου_mp3

Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 11-08-2010 (Κήρυγμα στὴν Ἀκολουθία τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνο).