Η στοργή του πνευματικού πατρός, είναι πολύ ανωτέρα από την του σαρκικού… 

Διότι πολλάκις ο σαρκικός πατήρ μπορεί να σε παραδώση στην Κόλασι, ενώ ο πνευματικός πατήρ, έχει να σε πάει εις ζωήν αιώνιον…
~ Όσιος Άνθιμος Βαγιανός, ο εν Χίω
 
http://apantaortodoxias.blogspot.gr/2017/10/blog-post_439.html