Π. Σάββας 2011-08-28_Εἰς τὴν παραβολὴν τοῦ τὰ μύρια τάλαντα ὀφείλοντος καὶ τὰ ἑκατὸ δηνάρια ἀπαιτοῦντος_Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσόστομου_1ο μέρος_mp3

Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 28-08-2011 (Σύναξη στὸ Ἀρχονταρίκι).