Π. Σάββας 2014-11-09_Ἡ συγχωρητικότητα_mp3

Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 09-11-2014 (Ὁμιλία στὸν Ι.Ν. Πέτρου καὶ Παύλου Γιαννιτσῶν ).