Ἀποτελεῖ τιμή καί χαρά γιά τήν Πατρίδα μας τό ὅτι σ᾿ αὐτούς τούς ἔσχατους καιρούς, πού “ἐψυχράνθη ἡ ἀγάπη τῶν πολλῶν”,ἀναδείχτηκε μιά γυναικεία Ὁσιακή μορφή, ἡ ὁποία ἤθλησε στό δύσκολο πνευματικό ἄθλημα τῆς διά Χριστόν σαλότητας. Πρόκειται γιά τήν Ὁσία Ταρσώ (Ταρασία), ἡ ὁποία ἔζησε στόν εὑρύτερο περιβάλλοντα χῶρο τῆς Ἱ. Μονῆς Παναγίας Πευκοβουνογιατρίσσης, στήν Ἀττική, καί μετέστη πρός τόν Κύριο τό Σεπτέμβριο τοῦ 1989.*
Ὑπῆρξε ἕνα πνευματικό Μαργαριτάρι, πού στόλισε τά τελευταία χρόνια τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Ἄν ἔλεγαν, λοιπόν, σ᾿ αὐτή τήν ἁγία γυναίκα γιά κάποιον ὅτι πέθανε, τούς ἀγριοκοίταζε καί τούς διόρθωνε μέ τά λόγια:
“…Μετέστη πρός τήν ζωήν!”.
Ἡ ἀνηψιά της διηγεῖται μέ πολύ σεβασμό τά ἑξῆς:“Ὅταν ἔλεγα γιά κάποιον ὅτι πέθανε, μέ μάλωνε, μήπως καί καταλάβω τή λανθασμένη ἄποψή μου καί μοῦ ἐντυπωθεῖ αὐτό πού μοῦ ἔλεγε. Μοῦ τόνιζε πολύ σοβαρά: “Δέν πέθανε, μετέστη πρός τήν ζωήν!”
Ποῦ νά ἄκουγε ἡ Ὁσία τίς φράσεις πού λένε οἱ σημερινοί Χριστιανοί:
–Ἔχασα τόν ἄνδρα μου, ἔχασα τή μάνα μου ἤ τήν ἀδελφή μου!
Ἀλήθεια, πόσο πιό ὄμορφο κι ἀληθινό δέν εἶναι τό “μετέστησαν πρός τήν ζωήν”, ὅπως συμβούλευε ἡ ἁγία αὐτή ψυχη!…
*
” Ταρσώ, ἡ διά Χριστόν σαλή”, Ἱ. Κ. Κορναράκη
Ἔκδ. Ἱ. Κελλίου Ἁγ. Νικολάου Μπουραζέρη
Ἅγιον Ὅρος 2003

Ἀπό τό βιβλίο: “Μηνύματα ἀπό τόν Οὐρανό”

Ἔκδοσις: ” Ἱ. Μονῆς Παναγίας Βαρνάκοβας Δωρίδα 2005