Π. Σάββας 2010-09-04_Ἡ συναναστροφή μέ αἱρετικούς δέν ἐπιτρέπεται_Εὐεργετινός_mp3

Δέν ἐπιτρέπεται οὔτε καί ἡ ἐνασχόληση μέ τά αἱρετικά δόγματα.

Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 04-09-2010 (Συνάξεις Ἀνδρῶν στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ι. Ν. Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης).