Διαβάζουμε στην Παλαιά Διαθήκη, ότι ο Νεεμάν ο Σύρος, δεν λούστηκε (βυθίστηκε) μία φορά στον Ιορδάνη αλλά επτά. Και τούτο μας διδάσκει, μικρούς, μεγάλους, λαϊκούς, κληρικούς, Πατριάρχες, Αρχιερείς, Πνευματικούς, να εξομολογούμεθα συχνά.

Αυτή τη σημασία έχει το επτάκις, το να λουόμεθα εις τα ύδατα της Μετανοίας της οποίας τύπος ήταν ο Ιορδάνης, καθώς σε αυτόν βάφτιζε ο Ιωάννης ο Πρόδρομος “βάπτισμα μετανοίας τω λαώ” (Μαρκ. 1,4)
Η συνεχής εξομολόγηση είναι καλή για τους εξής λόγους;
α) Όπως τα δέντρα που μεταφυτεύονται συνεχώς, δεν μπορούν να πιάσουν ρίζες στη γη, έτσι και οι κακές συνήθειες, αμαρτίες και έξεις, δεν αφήνει η συνεχής εξομολόγηση να πιάσουν ρίζες στις καρδιές των συνεχών εξομολογημένων.
β) Όποιος συνεχώς εξομολογείται, έχει μεγάλη ευκολία στο να εξετάζει με ακρίβεια και προσοχή την συνείδησή του και έτσι να αποκαλύπτει τις αμαρτιές του και να τις εξομολογείται, ώστε να μένουν πάντοτε ολιγότερες. Σε αντίθεση με αυτόν που δεν εξομολογείται συνεχώς και για το πλήθος των αμαρτιών του, δεν δύναται να τις βρει και να τις ενθυμηθεί και λησμονεί πολλές φορές θανάσιμες αμαρτίες και όταν μένουν ανεξομολόγητες, μένουν και ασυγχώρητες.

γ) Όποιος εξομολογείται συνεχώς και θανάσιμη αμαρτία να διαπράξει, αφού αμέσως εξομολογείται, επεμβαίνει αμέσως και πάλι η Χάρη του Κυρίου και ό,τι καλό έργο κάνει, του γίνεται πλέον άξιο ζωής αιωνίου. Ενώ εκείνος που δεν εξομολογείται συνεχώς, εάν παρ’ ελπίδα διαπράξει θανάσιμη αμαρτία και δεν σπεύσει στην εξομολόγηση, όσο χρόνο είναι ανεξομολόγητος, όχι μόνο στερείται της Χάριτος του Θεού, αλλά και καλό έργο και αν ποιήσει, ελεημοσύνη, νηστεία, αγρυπνία, γονυκλισία κ.λπ. δεν του γίνεται άξιο μισθού και ζωής αιωνίου, διότι είναι δεμένος με την αμαρτία. 
δ) Εκείνος που εξομολογείται συνεχώς, είναι πλέον βέβαιος, ότι εάν του βρει ο θάνατος με τη Χάρη του Θεού συντροφιά, ελπίζει να σωθεί. Ενώ ο μη συνεχώς εξομολογούμενος, είναι πιθανότατα να πεθάνει ανεξομολόγητος και γι’ αυτό να απολεστεί αιωνίως και τούτο διότι ο θάνατος είναι άδηλος. 
ε) Η συνεχής εξομολόγηση εμποδίζει τον άνθρωπο από την αμαρτία, διότι ο συνεχώς εξομολογούμενος σκέπτεται, ότι μετά από λίγες μέρες πρέπει να εξομολογηθεί αφενός και αφετέρου να δεχτεί έλεγχο.
στ) Ο άνθρωπος δια της συνεχούς εξομολογήσεως, χαλάει τα δίκτυα του Σατανά και δεν μπορεί εκείνος να τον πιάσει στα δίχτυα του.
 
 
Δημήτριος Παναγόπουλος ο Ιεροκήρυκας (1916 – 1982)