Η τιμωρία του Αντιχρίστου και του ψευδοπροφήτου
Αφού μας δίνει ο Ιωάννης με λιτότητα την εικόνα των αντιπαρατασσομένων δυνάμεων, αποφεύγει να περιγράψει την φοβερή σύρραξη.
Αντιπαρέρχεται την φοβερή σύγκρουση ο Ιωάννης, για να μας πει για το αποτέλεσμά της, για την έκβασή της. Και τούτο, διότι η συντριβή του Αντιχρίστου, θα είναι τόσο εύκολη στον Κύριο. Θα τον συντρίψει, σαν με ένα φύσημά του. «Ον ο Κύριος αναλώσει το πνεύματι του στόματος αυτού» λέγει η Αγ. Γραφή.
  Το αποτέλεσμα, είναι η σύλληψη και η αυστηρή τιμωρία του θηρίου, του Αντιχρίστου, και του ψευδοπροφήτου.
Το θηρίο και ο ψευδοπροφήτης, που έκαναν σημεία και τέρατα, που πλάνησαν την ανθρωπότητα, που κατάφεραν να προσκυνηθούν και ν’ αποκτήσουν φανατικούς οπαδούς, συλλαμβάνονται. Η δύναμη τους τελειώνει. Η αλαζονεία τους συντρίβεται. Το βλάσφημο στόμα τους σφραγίζεται. Αρπάζονται από το Παντοδύναμο χέρι του Θεού και ζωντανοί ρίχνονται και οι δύο στην λίμνη του πυρός, που καίει βασανιστικά με ατελείωτο θειάφι.
 Η ατελείωτη αυτή τιμωρία φέρνει στο νου μας τα λόγια του Προφήτου Ησαΐου: «ο θυμός Κυρίου ως φάραγξ υπό θείου καιομένη». (Ησ. Λ΄, 33).
  Η ρίψη στη λίμνη του πυρός, σημαίνει την αιώνια τιμωρία όλων εκείνων, που ακολούθησαν την αντιχριστιανική βία και αίρεση, την πλάνη μαζί με τους πνευματικούς της πατέρες, τον Αντίχριστο και τον ψευδοπροφήτη.
Το είχε τονίσει τούτο, το προλέγει ο ιερός Συγγραφεύς της Αποκαλύψεως, ότι: «ει τις προσκυνεί το θηρίον και την εικόνα αυτού, λαμβάνει το χάραγμα επί του μετώπου αυτού ή επί την χείρα αυτού, και αυτός πίεται εκ του οίνου του θυμού του Θεού, του κεκερασμένου ακράτου εν τω ποτηρίω της οργής αυτού, και βασανισθήσεται εν πυρί και θείω ενώπιον των αγίων αγγέλων και ενώπιον του αρνίου» (Αποκ. ΙΔ΄ 9,10).
Όχι, λοιπόν, μονάχα ο Αντίχριστος, αλλά και όλοι, οι σύμμαχοι του Αντιχρίστου θα έχουν την ίδια τύχη, την οποία θα έχει ο Αντίχριστος και ο ψευδοπροφήτης κατά τις τελευταίες ημέρες του κόσμου, όταν θα νικηθούν υπό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, και θα ριχτούν στην τιμωρία.
  Παρατηρούμε εδώ, ότι δεν περιγράφονται συγκεκριμένα γεγονότα, ούτε, φυσικά λεπτομέρειες αυτών. Στην μάχη του Χριστού και Αντιχρίστου κατά τις τελευταίες ημέρες του κόσμου βλέπουμε γενικές γραμμές, οι οποίες φανερώνουν την ήττα των αντιθέων δυνάμεων και την αστραπιαία εξαφάνιση και τιμωρία του Αντιχρίστου και των οπαδών του.
 Τα συγκεκριμένα γεγονότα, τα παρασιωπά ο ιερός Συγγραφεύς. Τ’ αφήνει να τα δουν οι πιστοί των τελευταίων ημερών του κόσμου.
Συμβαίνει δηλ. εδώ ό,τι και με τις προφητείες περί Χριστού της Παλαιάς Διαθήκης. Οι προφητείες εκείνες ελάχιστα στοιχεία περί του βίου του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, παρείχαν. Ήταν γενικές γραμμές, σκιές εν συγκρίσει προς το συγκεκριμένο βίο, τα θαύματα και την Σταυρική θυσία Του. Σκιές μπορούν να χαρακτηρισθούν στην Αποκάλυψη όσα με θαυμαστή λιτότητα αναφέρονται στην Μεσσιανική μάχη, στην προφητεία, δηλ. περί της μάχης του Χριστού και του Αντιχρίστου, κατά τις τελευταίες ημέρες του κόσμου, εν συγκρίσει μ’ εκείνα, που θα συμβούν και θα δουν οι αυτόπτες πιστοί του μέλλοντος. Άλλωστε ο Κύριος, σαν παντοδύναμος, θα τον καταβάλει αμέσως τον Αντίχριστο, θα τον λιώσει σαν μυρμηγκάκι.
Το «ζώντες εβλήθησαν», οι δύο εις την λίμνην του πυρός που λέγει η Αποκάλυψις, φανερώνει, ότι ο Αντίχριστος και ο ψευδοπροφήτης δεν θα πεθάνουν, αλλά θα ριχτούν ακαριαία στον δεύτερο θάνατο, στην αιώνια καταδίκη. «Ουκ αποθνήσουσι θάνατον, αλλ’ εν ριπή οφθαλμού αποθανατιζόμενοι, τω δευτέρω θανάτω, τη λίμνη του πυρός καταδικάζονται» όπως λέγει ο Ανδρέας Καισαρείας (PG. 106, 405).
  Θα συντρίψει, θα αναλώσει τον Αντίχριστο ο Κύριος «τω πνεύματι του στόματος αυτού» λέγει ο Απόστολος Παύλος, δηλαδή με το λόγο του στόματός μου, με το πρόσταγμά του και «τω της γεένης τούτον παραδώσει πυρί» συμπληρώνει ο Κύριλλος Ιεροσολύμων.
 Πηγή: «Ο Αντίχριστος», Αρχ. Χαραλάμπους Βασιλοπούλου, εκδ. «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ» (Σελ. 258-261)
http://makkavaios.blogspot.gr/2015/10/b.html#more6.