ΤΑ ΠΑΘΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΕΡΑΠΕΥΟΝΤΑΙ

Ἡ σωματική ἀδυναμία ἐπίσης δημιουργεῖ ἀθυμία και μελαγχολία.

Ὁ ὑπερβολικός σωματικός κόπος καθώς καί ἡ σωματική ἀδυναμία μπορεῖ κάποτε νά ὁδηγήσει σέ κατάσταση ἀκηδίας καί μελαγχολίας. Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος προσωποποιώντας τήν ἀκηδία τήν βάζει νά ὁμολογεῖ: «Οἱ ἰδικές μου μητέρες εἶναι πολλὲς καὶ διάφορες: Ἄλλοτε ἡ ψυχικὴ ἀναισθησία, ἄλλοτε ἡ λησμοσύνη τῶν ἄνω, καὶ μερικὲς φορὲς ἡ ὑπερβολικὴ κόπωσις (εἴτε ψυχικὴ εἴτε σωματική)»1.

Τό ἴδιο γράφει καί ὁ Ἅγιος Θεοφάνης ὁ Ἔγκλειστος σέ πνευματικό του παιδί πού εἶχε σωματική ἀδυναμία: «Ὁ Θεός, μὲ τὴν πανάγαθη καὶ πάνσοφη βουλή Του, τὰ οἰκονομεῖ ὅλα γιὰ τὸ συμφέρον μας. Ὅσο γιὰ τὴν ἀθυμία ποὺ σᾶς κυριεύει καμιὰ φορά, αὐτὴ ὀφείλεται στὴ σωματική σας ἀδυναμία. Ἡ ἀδυναμία, ὅταν διαρκεῖ γιὰ πολύ, δημιουργεῖ στὴν ψυχὴ μία αἴσθηση ἐγκαταλείψεως ἀπ’ ὅλους, αἴσθηση ποὺ γεννάει στὴν καρδιὰ φόβο καὶ μελαγχολία»2.

 

Ἀπόσπασμα ἀπό τό Βιβλίο:Τά πάθη καί ἡ κατάθλιψη – Τί εἶναι καί πῶς θεραπεύονται (Ἱερομονάχου Σάββα Ἁγιορείτου) – Νέο βιβλίο  

Σχῆμα 14Χ20.5 ,Σελίδες: 282, Τιμή: 9€, Παραγγελίες στό τηλέφωνο 6944577885 ἤ στό e- mail: hristospanagia@yahoo.gr


1Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κλίμακος, Κλῖμαξ, Ἱ Μ. Παρακλήτου ,1999, Λόγος 13, Περὶ Ἀκηδίας, στ. 10.

2Ὁσίου Θεοφάνους τοῦ Ἐγκλείστου, «Χειραγωγία στήν Πνευματική ζωή», ἐκδ. Ἱ.Μ.Παρακλήτου, http://hristospanagia3.blogspot.com/2010/12/.