Ἡ σύμβαση Ποπίκ-Τσουρκάνου ἀπό τήν Σουτσεάβα

Ἰωάννης Ἰανωλίδε

Οἱ προετοιμασίες γιά τήν μύηση τῆς “ἀναμόρφωσης” στό Πιτέστι ἔγιναν στό δεσμωτήριο τῆς Σουτσεάβας. Ἐδῶ ὁ συνταγματάρχης Ποπίκ τῆς Ἀσφάλειας τοῦ Κράτους – ἕνα ψεύτικο ὄνομα, διότι δέν ξέρουμε πῶς λεγόταν πρίν ἤ ἀργότερα – στρατολόγησε ἀπό τούς κρατουμένους τόν ἄνθρωπο πού τόν χρειαζόταν.
Ἦταν ὁ Μπογδανοβίτσι, ἕνας νεαρός ἀπό τήν Ἀδελφότητα τοῦ Σταυροῦ. Ἦταν ἔξυπνος, ἐνεργητικός, φιλόδοξος καί χαρισματικός, ἀλλά μέ ἕνα ἀσταθές ἠθικό ὑπόβαθρο, τό ὁποῖο τόν ἔκανε εὔκολα νά ὑποχωρεῖ σέ συμβιβασμούς.
Ὁ Ποπίκ ἄρχισε μέσῳ τοῦ Μπογδανοβίτσι τό ἔργο τῆς “ἀναμόρφωσης” τῶν πολιτικῶν κρατουμένων. Ἦταν, πρός τό παρόν, μιά ρητορική ζωντανή συζήτησι. Ὠνομαζόταν μαρξιστική-λενινιστική διδασκαλία, διδασκόταν ἀπό τίς καθημερινές ἐφημερίδες καί ἦταν γραμμένη καί ἡ απολογία τους. Ταὐτόχρονα κατακρινόταν τό φασιστικό, ἀστικό καί θρησκευτικό παρελθόν.
Ἀλλά οἱ κρατούμενοι δέν τόν δέχτηκαν τόν Μπογδανοβίτσι καί τόν κατηγόρησαν σάν προδότη. Μερικοί τόν ἀπείλησαν καί μετά ὑπέφεραν πάρα πολύ. Τά ἀποτελέσματα δέν ἦταν ἱκανοποιητικά. Τότε ὁ Πόπικ βρῆκε ἕνα ἄλλο «ἐργαλεῖο πιό ἰκανό»: Τόν Τσουρκάνου Εὐγένιο.

Κι αὐτός ἦταν ἕνας νεαρός πού εἶχε περάσει λίγες ἑβδομάδες ἀπό τήν Ἀδελφότητα τοῦ Σταυροῦ. Τό 1945 μπῆκε στό Κομμουνιστικό Κόμμα, κρύβοντας τό παρελθόν του σάν Σταυρἀδελφός. Ὁ Τσουρκάνου ζήτησε ἀπό τόν Μπογδανοβίτσι, τόν συνάδελφό του, νά ξεχάσει αὐτό τό επεισόδιο, ἀλλά ὁ Μπογδανοβίτσι τό εἶπε ὅταν συνελήφθηκε τό 1940. Ἐν τῶ μεταξύ, ὁ Τσουρκάνου ἀναδείχθηκε στό κόμμα, προωθήθηκε στήν διπλωματία καί ἦταν μιά μεγάλη ἐλπίδα τῶν κομμουνιστῶν.
Ἀλλά καταδόθηκε, συνελήφθηκε καί καταδικάστηκε, διότι δέν ἦταν «εἰλικρινής» μέ τό κόμμα. Ἄρα, μισοῦσε θανάσιμα τόν Μπογδανοβίτσι καί ὅλους τούς ἐχθρούς τοῦ κόμματος. Ἤθελε ν᾿ ἀποδείξει τήν αὐταπάρνησή του γιά τό κόμμα, ἤθελε νά ἰκανοποιήσει τούς ὑπερήφανους πόθους του, ἤθελε νά ἐκδικηθεῖ.
-Θά περάσω ἐπάνω στά πτώματα, ἔλεγε αὐτός, ἀλλά θά ξαναδῶ τήν οἰκογένεια μου καί θά προαχθῶ στήν σταδιοδρομία μου!
Αὐτός ὁ ἄνθρωπος ἦταν ἔξυπνος, ἐθελοντής,  φιλόδοοξος, σκληρός καί βάναυσος. Ἔπασχε ἀπό μιά ὑπερτροφία τοῦ ἑαυτοῦ του. Ἦταν, λοιπόν, ὁ πιό κατάλληλος ἄνθρωπος γιά τόν Ποπίκ.
Τό ἔτος 1949 ὁ Τσουρκάνου, ὁ Μπογδανοβίτσι καί ἄλλοι φοιτητές ἀπό τήν Σουτσεάβα μεταφέρθηκαν στό Πιτέστι. Οἱ κομμουνιστικές Ἀρχές ἔβγαλαν τό συμπέρασμα ὅτι διά τῆς μεθόδου τῆς πειθοῦς δέν  μποροῦν να νικήσουν τήν ψυχική δύναμη τῶν ρουμάνων νέων. Συνεπῶς, καθιερώθηκε ἕνας νέος τρόπος «ἀναμορφώσεώς τους», ὁ διά τῶν βασάνων.

Εἴτε, εἴτε!

Μόλις ἔφτασε στό Πιτέστι ὁ Τσουρκάνου στρατολόγησε γρήγορα ἄλλους δύο τραμπούκους γιά βοηθούς τους, μέ τήν ὑπόσχεση ὅτι θά αποφυλακιστοῦν, καί σ΄ ἕνά δωμάτιο πού ἦταν 25-30 νεαροί ζήτησε να δηλώσουν ὅλοι ὅτι ξεχνοῦν τό παρελθόν τους καί γίνονται ἄνθρωποι τουῦ καθεστῶτος. Ἀλλά ὄχι ἔτσι ὅπως ἔκανε ὁ Μπογδανοβίτσι.
Ἔπρεπε ν᾿ ἀποδείξουν ἔμπρακτα τήν ἀφοσίωσή τους. Ἄρα, ὅλοι εἶναι καλεσμένοι να πολεμοῦν ἀπό ἐδῶ καί πέρα γιά νά καταστρέφουν τούς “κερατάδες” μέ ὁποιάδήποτε μέθοδο.
Οἱ κρατούμενοι ὠργίσθηκαν ἀπό τήν αὐθάδεια τοῦ Τσουρκάνου καί τόν στόλισαν μέ κατηγορίες:
-Εἶσαι ἕνας προδότης, ἕνας ἄνανδρος, ἕνας λιπόψυχος, ἕνας κομμουνιστής, ἕνα θηρίο, ἕνας δολοφόνος!
Σάν ἀπάντηση ὁ Τσουρκάνου καί οἱ ἀκόλουθοί του ἔβγαλαν τά ρόπαλα καί ἄρχισαν νά χτυποῦν δεξιά καί ἀριστερά, τυφλά καί ἀμείλικτα.
Τό πλῆθος, ὅμως, ἀντέδρασε μέ βία, σέ μιά νόμιμη ἄμυνα καί οἱ τρεῖς μαντατοφόροι τῆς “ἀναμόρφωσης” «στολίσθηκαν γιά τά καλά» μέ τίς γροθιές καί τά ποδοπατήματα τῶν κρατουμένων.
Ὁ Τσουρκάνου χτύπησε τότε τήν πόρτα καί ζήτησε τήν βοήθεια τῆς διοίκησης. Εἶναι γεγονός ὅτι ὁ διευθυντής, ἡ Ἀσφάλεια τοῦ Κράτους καί πολλοί δεσμοφύλακες περίμεναν κιόλας στήν πόρτα.
– Νά ζήσετε! εἶπε ὁ Τσουρκάνου. Σᾶς ἀναφέρουμε ὅτι ἐδῶ ἔγινε μιά αντεπαναστατική καί ἐγκληματική ὁμαδική ἀνταρσία καί ἄν ἐμεῖς δέν ἀντιστεκόμασταν, θά δραπέτευαν οἱ κρατούμενοι.

Προσπάθησαν οἱ κρατούμενοι νά πάρουν τόν λόγο, ἀλλά σκεπάστηκαν τά στόματα τους μέ τίς γροθιές. Οἱ τραμποῦκοι τούς ξυλοφόρτωσαν, τούς ἔσπασαν τίς πλευρές τους μέ τά ρόπαλα, κατεπάτησαν τά σώματα τους μέ τίς μπότες. Οι δεσμοφύλακες καί «οἱ ἀναμορφωμένοι» ξυλοκόπησαν ὅλη τήν ἡμέρα ἐκείνους τούς ἄτυχους καί ἀπροστάτευτους νεαρούς. Ὕστερα τούς ἔκλεισαν πάλι στίς φυλακές καί τούς ἐμήνυσαν:
-Ἄν τολμήσει κάποιος ν᾿ἀντισταθεῖ στήν διαδικασία τῆς “ἀναμόρφωσης”, θά δολοφονηθεῖ!
Ἡ ἐπίπληξη ἦταν πολύ μεγάλη, τρομακτική. Καταλάβαιναν καί δέν καταλάβαιναν τί γίνεται. Ὁ Τσουρκάνου θριάμβευε ἀπειλητικός. Οἱ φοιτητές αἰσθάνοντο ἀβοήθητοι. Δέν ὑπῆρχε διέξοδος, δέν εἶχαν σέ ποιόν νά ἀπευθυνθοῦν. Ἔπρεπε νά ἐκλέξουν: εἴτε, εἴτε!
Ὕστερα γύρω στόν Τσουρκάνου μαζεύτηκαν ἐθελοντικά 10-15 τραμποῦκοι, μεταξύ τῶν ὁποίων ἦταν καί δύο ἑβραῖοι. Αὐτός ὁ μικρός πυρήνας διέπραξε μεγάλες φρικαλεότητες στό Πιτέστι – καί αὐτό διότι τούς τό εἶχε ὑποσχεθεῖ τήν ἐλευθερία. Αὐτοί ὠνειρεύονταν ὅτι ἦταν συνταγματάρχες τῆς Ἀσφάλειας τοῦ Κράτους καί ταυτίζονταν μέ τόν κινητῆρα τῆς πιό θερμῆς ἐπαναστατικῆς πράξης.

 

________________________________________________

Τό κείμενο προέρχεται ἀπό τά ἀρχεῖα τοῦ πατρός Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου, τόν ὁποῖον καί εὐχαριστοῦμε θερμά γιά τήν παραχώρηση τῶν ἀρχείων, ὅπως ἐπίσης εὐχαριστοῦμε καί τόν γέροντα τῆς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου πατέρα Γεώργιο Καψάνη γιά τήν εὐλογία καί τήν ἄδεια δημοσίευσης.