Η φωτό της ημέρας

Μοναχός Γεννάδιος Μπουρούλεα- 96 ετών- Μοναστήρι Νεάμτζου, Έτσι τον βρήκανε νεκρό στο κελί του, χθες 3 Σεπτεμβρίου 2021.

Αείποτε προσευχόμενος…
Την ευχή Του να έχουμε!

https://www.exapsalmos.gr/2021/09/04/foto-imeras/