Από όλα τα ”Ιερά” που προσκυνούμε εμείς οι Ορθόδοξοι, αυτό που προηγείται είναι το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο είναι ο γραπτός Χριστός, είναι ο ίδιος ο Χριστός ”τυπωμένος” σε χαρτί!!! 
Το Ευαγγέλιο δεν είναι εγκυκλοπαίδεια, δεν είναι είναι ένα φιλοσοφικό βιβλίο, που μεταδίδει γνώσεις, αλλά είναι ένα βιβλίο που μεταδίδει Φως. Καθετί που διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο εκπέμπει Άκτιστο Φωτισμό που θεώνει και χαριτώνει την καρδία, τις αισθήσεις και όλο τον άνθρωπο ψυχοσωματικά και καταστεί τον νου του ανθρώπου πάνσοφο!
Επομένως μελετάμε τα Ιερά κείμενα του Ευαγγελίου, όχι για να αυξήσουμε τη γνώση μας και να κάνουμε τους δασκάλους στους άλλους, αλλά για να: α) αυξηθεί η Χάρη στην ψυχή μας, ώστε με αυτήν να εξοπλιζόμαστε στον πόλεμο κατά του διαβόλου και β) να εφαρμόσουμε αυτά που διαβάσαμε. 
Η Χάρη του Αγίου Πνεύματος βρίσκεται κυρίως στο κείμενο της Αγίας Γραφής και όχι στην μετάφραση (έχει και αυτή κάποια Χάρη, λόγω του κειμένου). 

Τα λόγια του Ευαγγελίου είναι αποκαλύψεις, που έχουν σχέση με σωτηρία ψυχής. Είναι λόγια που μας αποκαλύπτουν την Αυτοαλήθεια, τον ίδιο τον Χριστό. Ο Χριστός αυτοαποκαλύπτεται σε κάθε λέξη του Ευαγγελίου και κάθε λέξη έχει άπειρες αποκαλύψεις, διότι ο Χριστός είναι άπειρος!!! Αυτός είναι ο λόγος, που το Ευαγγέλιο έχει άπειρο θεολογικό βάθος και άπειρο πλάτος αναπτύξεως!
Το Ευαγγέλιο, είναι η πιο μεγάλη αποκάλυψη του Θεού πάνω στη γη. Δεν μπορεί ο Χριστός να κάνει πιο μεγάλη αποκάλυψη, με το να μας μιλήσει μέσω του Ευαγγελίου. Είναι πλήρες το Ευαγγέλιο (δεν χρειάζονται προσθαφαιρέσεις), άσχετα αν εμείς το καταλαβαίνουμε ή όχι…
 
 
Γέροντας Εφραίμ της Σκήτης του Αγίου Ανδρέα