Τα δάκρυα είναι η τροφή της ψυχής.

Όπως όταν το σώμα τρέφεται με καλή τροφή ζωογονείται,

έτσι και η ψυχή τρέφεται με τα δάκρυα και ζωογονείται.

  Πηγή: Γέροντας Εφραίμ Κατουνακιώτης, Έκδοση Ι. Ησυχαστηρίου «Άγιος Εφραίμ» Κατουνάκια Αγίου Όρους, Α’ έκδοση 2000.

  http://www.diakonima.gr/2014/08/01/%CE%B7-%CF%88%CF%85%CF%87%CE%AE-%CF%84%CF%81%CE%AD%CF%86%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B1-%CE%B4%CE%AC%CE%BA%CF%81%CF%85%CE%B1-%CE%B3%CE%AD%CF%81%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CE%B5/