Π. Σάββας 2015-06-24_Ἡ ψυχοπάθεια ἀπὸ Πατερικῆς ἄποψης_mp3

Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 24-06-2015 (Σύναξη στὸ Ἐνοριακό κέντρο Ἀμπελειῶν Πέλλης).