Αποτέλεσμα εικόνας για ιουστινος ποποβιτς

  Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς
 Η Αλήθεια ζει με την αγάπη και μαρτυρεί περί του εαυτού της με την αγάπη. Αυτός είναι ο ύψιστος νόμος στο θεανθρώπινο «Είναι» της Εκκλησίας. Σ’ αυτό έγκειται η ουσία της ευαγγελικής πίστης. Η αλήθεια του Χριστού κηρύττεται πλέον επιτυχημένα με την αγάπη. Η αγάπη είναι ο καλύτερος ευαγγελιστής. Εκείνη βρίσκει τον δρόμο και στην πιο σκληρή ψυχή για την Αλήθεια του Χριστού. Την ζεσταίνει, την απαλύνει και την κάνει ικανή για την ζωή στην αγία κοινωνία της Εκκλησίας.
Είναι ύψιστος κανόνας στη συνοδική ζωή της Εκκλησίας: όλα να πράττονται «αξίως του Θεού». Κάθε σκέψη του μέλους της Εκκλησίας πρέπει να είναι άξια του Χριστού, Θεού και Κυρίου. Έτσι και κάθε αίσθημα, και κάθε έργο, και κάθε διάθεση. Εάν είναι φιλοξενία, ας είναι άξια του Χριστού Θεού για τη σωτηρία της ψυχής και του φιλοξενούντος και των φιλοξενουμέων.
 Ο άγιος Θεολόγος ευαγγελίζεται: «Αγαπητέ, πιστόν ποιείς ο εάν εργάση εις τους αδελφούς και εις τους ξένους, οι εμαρτύρησαν σου τη αγάπη ενώπιον εκκλησίας, ους καλώς ποιήσεις προπέμψας αξίως του Θεού».
Πηγή: π. Ιουστίνου Πόποβιτς, Ερμηνεία των Επιστολών του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, εκδόσεις εν Πλώ
http://makkavaios.blogspot.gr/2015/03/blog-post_7.html