ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ. ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΤΩΝ ΜΟΥΝΑΖΟΥΣΩΝ ΜΑΚΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΑΡΙΑΣ ΤΗΣ Ι.Μ. ΑΡΤΟΚΩΣΤΑΣ. 

      Η αγαπητική σχέση τους με τήν άλογη κτίση

 Η Γερόντισσα, με τον προσωπικό της αγώνα καί με τήν χάρη του Θεού, απέκτησε αυτήν τήν προπτωτική κατάσταση, αφού συνεννοείτο πλήρως με τά ζώα. Χαρακτηριστικό περιστατικό της ιδιόμορφα αγαπητικής σχέσης της με τά άλογα πλάσματα του Μεγαλοδύναμου, αποτελεί η παρακάτω σκηνή: οικογένεια ασβών, κατέβαινε στα περιβόλια της Μονής καί ξερίζωνε τα φυτεύματα. Όταν τήν είδε στο δρόμο η γερόντισσα, της είπε: «’Έλα έδώ, κυρά μου, που πας με τήν οικογένειά σου καί χαλάς τά περιβόλια της Παναγίας μου;» Η ασβίνα τότε, σταμάτησε καί τήν κοίταξε στα μάτια, ενώ η γερόντισσα συνέχισε:«Πάρε τήν οικογένεια σου καί ανέβα στο βουνό γρήγορα καί μην ξανακατέβεις στο περιβόλι». Τότε γύρισε η άσβίνα, μάζεψε τά παιδιά της καί έφυγαν τρέχοντας προς το βουνό.
  Παρεμφερής ήταν καί η σχέση της με τά φυτά, δέντρα καί λουλούδια, στα οποία έδειχνε τρυφερότητα καί ευαισθησία, αφού διαμέσου αυτών δοξολογούσε τον Θεό, θαύμαζε τη δημιουργία Του καί αναφωνούσε μαζί με τον Ψαλμωδό, τά θαυμάσια λόγια: «Ώς έμεγαλύνθη τά έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία έποίησας».
 Συγκεκριμένα, έλεγε αυτό πού αναφέρει η Αγία Γραφή: «Πολύ ισχύει δέησης δικαίου ενεργούμενη» (Ίακ. 5, 16).
   Μια χρονιά, Ιούλιο μήνα, δεν είχε βρέξει καί υπήρξε μεγάλη ξηρασία. Βγήκε έξω, είδε ότι ξεραίνονταν τά δένδρα καί άρχισε να προσεύχεται: «Παναγία μου, ό τόπος ξεράθηκε. Μεσίτευσε στον Υιό σου, να βρέξει». Στην άρχω προσεύχονταν σιγά – σιγά, σταδιακά όμως δυνάμωνε τον τόνο τής φωνής της, ώστε τήν άκουσε από πάνω η αδελφή Μακαρία καί κατέβηκε καί τής είπε να προσεύχεται πιο σιγά για να μην τήν ακούει ό κόσμος. Στη συνέχεια, άρχισε να καλεί όλους τούς Άγιους, τών γύρω Εκκλησιών να μνηστεύσουν να βρέξει, αφού παραβλέψει ό Θεός τά αμαρτήματα όλων.
Κάποια στιγμή, ήρθε μια χοντρή σταγόνα στα χέρια της καί ευθύς αμέσως έβρεξε για τρεις ώρες, τόσο πολύ νερό, ώστε λίμνασε η αυλή. Η Μακαρία άρχισε τά κλάματα καί έπεσε καί προσευχόταν καί εκείνη. Τήν άλλη μέρα, τής τηλεφώνησε η Ηγουμένη της Λουκούς να της παραπονεθεί για τήν ανομβρία. «Έδώ, έβρεξε πολύ νερό», τής απάντησε η Ηγουμένη Μακρίνα καί η γερόντισσα τής Λουκούς απάντησε: «Καλά μου είπαν, ότι έβρεξε μόνο στην περιοχή τής Αρτοκωστάς».

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ. ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΤΩΝ ΜΟΥΝΑΖΟΥΣΩΝ ΜΑΚΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΙΜ. ΑΡΤΟΚΩΣΤΑΣ.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ
 http://apantaortodoxias.blogspot.gr/2015/05/21.html