Ἡ ἀλήθεια γιά τήν Ὁμοιοπαθητική

Ἡ πλήρης ἀλήθεια γιά τήν Ὁμοιοπαθητική ἀποκαλύπτεται σ’ ἕνα βιβλίο πού κυκλοφορήθηκε πρόσφατα τῶν Ὀάνα Ἰφτίμε καί Ἀλέξαντρου Ἰφτίμε μέ τίτλο: «Ὁμοιοπαθητική Ἐπιστήμη; Ἰατρική; Πίστη; Μαγεία;»1. Σ’ αὐτό, μέ ἐπιστημονικότατο τρόπο καί ἐνημερωμένη πρόσφατη βιβλιογραφία, ἀποδεικνύεται ὅτι «ἡ ὁμοιοπαθητική εἶναι συμπαθητική»2«ἀπομιμητική»3 μαγεία. Εἶναι δηλαδή «εἰδωλολατρικό σύστημα πεποιθήσεων συνοδευόμενο ἀπό μαγικές πρακτικές»4 καί γι’ αὐτό «οὐδείς Ὀρθόδοξος Χριστιανός πρέπει νά ἀσκῆ ὁμοιοπαθητική ἤ νά δέχεται ὁμοιοπαθητικές θεραπεῖες»5. Σέ εἰδικό κεφάλαιο δίνεται ἡ δέουσα ἀπάντηση σέ ὅσους παραπλανητικά παρουσιάζουν κάποιους Ρώσους ἁγίους ὡς δῆθεν ὑποστηρικτές τῆς ὁμοιοπαθητικῆς6. Κάτι ἀνάλογο ὑποστηρίχθηκε καί γιά κάποιους σύγχρονους Ἁγιορεῖτες. Ὅμως, ἡ ἀλήθεια εἶναι ἀκριβῶς τό ἀντίθετο7. Εἴτε ἀπό ἁπλότητα, εἴτε διότι τούς ἐλέχθη ὅτι πρόκειται γιά ἀκίνδυνα φυσικά «φάρμακα ἀπό βότανα»8 ἐξαπατήθηκαν καί τά χρησιμοποίησαν.

Στήν συνέχεια, ἔγινε ἐκμετάλλευση τοῦ πράγματος ἀπό τούς ἐναλλακτικούς ὅτι δῆθεν τό Ἅγιον Ὄρος ἀποδέχεται τήν ὁμοιοπαθητική.

Σέ καμία περίπτωση οἱ ὀρθόδοξοι Μοναχοί (Ἁγιορεῖτες καί μή), οὔτε φυσικά οἱ Ἅγιοι, δέν συμπλέουν μέ τόν ἀποκρυφισμό, τήν ἀντιεπιστημονικότητα καί τήν μαγεία τῆς ὁμοιοπαθητικῆς καί τῶν ἄλλων πολυάριθμων νεοεποχίτικων «θεραπειῶν».

Ἀπόσπασμα ἀπό τό Βιβλίο:Ἐν Χριστῷ ἀγάπη ἤ Μεταπατερική θεολογία (Ἀρχ. Σάββα Ἁγιορείτου) – Νέο βιβλίο   

1 Βλ. Ὀάνα Ἰφτίμε, Ἀλέξαντρου Ἰφτίμε, Ὁμοιοπαθητική Ἐπιστήμη; Ἰατρική; Πίστη; Μαγεία; Μετάφραση: Κ. Καρακατσάνη. Προλογίζουν οἱ καθηγητές τοῦ Α.Π.Θ. Δημ. Τσελεγγίδης καί Κ. Καρακατσάνης, ἔκδ. Π. Νεκτάριος Σαββίδης, κεντρική διάθεση βιβλιοπωλεῖο «Σωτήρ» Θεσσαλονίκη.

2 Ὅ.π., σελ. 156.

3 Ὅ.π., σελ. 11 και 86-90.

4 Ὅ.π., σελ. 156.

5 Ὅ.π., σελ. 156.

6 Ὅ.π., σελ. 106-132. Βλ. καί π. Κωνσταντίνου Στρατηγόπουλου, ἀπόσπασμα ὁμιλίας:

ΡΩΣΟΙ ΣΤΑΡΕΤΣ & ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ, http://www.floga.gr/08/06/01/080601002.asp

7 Βλ. ἀνωτέρω τήν στάση τοῦ Ἁγίου Παϊσίου καθώς καί ἄρθρο τοῦ Μοναχοῦ Ἀβραάμ Ἁγιορείτου, Μαγικές ἰατρικές τῆς Νέας ἐποχῆς, http://agioritis.pblogs.gr/2012/07/magikes-iatrikes-ths-neas-epohhs.html, ὅπου ὁ γέρων Ἀβραάμ Ἁγιορείτης ὄχι μόνο διαψεύδει αὐτή τήν προπαγάνδα περί δῆθεν στήριξης καί ἀποδοχῆς τῆς ὁμοιοπαθητικῆς ἀπό τούς Ἁγιορεῖτες, «ἀλλά καί βάζει τό μαχαίρι στό κόκκαλο κάνοντας λόγο γιά « …«ἐξαπάτηση τοῦ σατανᾶ καί τῶν πονηρῶν πνευμάτων …» σέ αὐτά τά θέματα». Γράφει μεταξύ ἄλλων ὁ π. Ἀβραάμ: «Ἡ ἐπιστημονική ἰατρική εἶναι μία, ἑνιαία καί ἀδιαί­ρετη. Δέν ὑπάρχουν «ἐναλλακτικές ἰατρικές». Οὔτε «συμπληρωματικές» της. Ὅπως δέν ὑπάρχει ἐναλλακτική φυσική ἤ ἐναλλακτική Χημεία ἐναλλακτική Μηχανική. Στηρίζεται δέ στή γενική ἐξέλιξη καί πρόοδο τῶν Θετικῶν Ἐπιστημῶν καί τῆς Τεχνολογίας καί χαρακτηρίζεται ἀπό τήν ἀδογμάτιστη ἀνάπτυξη τῆς ἐπιστημονικῆς σκέψης καί μεθοδολογίας ἐρεύνης. Πρός τήν Ἐπιστημονική ἤ Συμβατική αὐτά Ἰατρική ἀντιπαρατάσσονται o «μή συμβατικές Ἰατρικές» «μή ἐπικυρωμένες» ἐπιστημονικῶς θεραπευτικές μέθοδοι, αὐτοχαρακτηριζόμενες καί ὡς «ἐναλλακτικές» «συμπληρωματικές» καί πολλά ἄλλα. Ὑπάρχει μεγάλο πλῆθος ἀπό αὐτές στήν σύγχρονη ὑπερκαταναλωτική κοινωνία ἡ ὁποία, ἐκτός ἀπό τήν ἀναβίωση τοῦ «παραδοσιακοῦ Βελονισμοῦ» καί τῆς μεταγενέστερης «Ὁμοιοπαθητικῆς», προσφεύγει καί σέ διάφορες ἄλλες θεραπευτικές μεθόδους, πού στό σύνολό τους χαρακτηρίζονται ὡς θεραπευτικές τῆς «Νέας Ἐποχῆς». Οἱ περισσότερο διαδεδομένες ἀπό αὐτές εἶναι ἐκεῖνες, οἱ ὁποῖες θεωροῦνται ὡς «ἐνεργειακές θεραπευτικές», … Ἀναγνωρίζεται ὡς θεότητα ἡ φύση μέ μία «πανθεϊστικὴ» ἀντίληψη, ἡ ὁποία «σκέπτεται», διαθέτει «σοφία» καί μάλιστα «ἄπειρη», καί εἶναι, μαζί μέ τόσα ἄλλα, καί ἡ «ἐνεργειακή θεραπευτική δύναμη». Οἱ περισσότερο γνωστές ἀπό ἕνα μεγάλο πλῆθος «ἐνεργειακῶν θεραπευτικῶν μεθόδων», oι ὁποῖες χαρακτηρίζονται καί ὡς «παραϊατρικές» «Ἀνορθόδοξες θεραπευτικές Μέθοδοι» εἶναι: Βελονισμός, Ὁμοιπαθητική, Ὀστεοπαθητική ὡς μία πιό προχωρημένη ἐξέλιξη τῆς Χειροπρακτικῆς, Ὁλιστικό Βιοενεργειακό Μασάζ, Ρεφλεξολογία ἄλλως Ἀνακλαστική Ζωνοθεραπεία, Μαγνητοθεραπεία μέ τόν Μεσμερισμό ὡς τήν περαιτέρω ἐξέλιξή της, Σιάτσου, Γιόγκα, Διαλογισμός, Μακροβιοτική, Ὀργονομία, Ἀρωματοθεραπεία, Ἀνθοϊαματική, Χρωματοθεραπεία καί Χρωματική, Σαμανισμός, Ὕπνωση μέ Αὐτοΰπνωση Ὑπνωτισμό, καί ἀμέτρητο πλῆθος ἄλλων… Στήν πραγματικότητα ἡ ἐξαπάτηση τοῦ Σατανᾶ καί τῶν πονηρῶν πνευμάτων εἶναι τεράστια καί σ’ αὐτά τά θέματα. Μόνο ὁ ἀληθινός Θεός εἶναι πανταχοῦ παρών καί πληροῖ τό Σύμπαν καί εἶναι Αὐτός πού ζωογονεῖ καί συντηρεῖ τόν ὑλικό κόσμο καί τόν ἄνθρωπο μέ τήν συντηρητική Του Δύναμη. Ὅπως καί δύο ἐνέργειες ὑπάρχουν: Οἱ ἄκτιστες ἐνέργειες τοῦ Ἀληθινοῦ Θεοῦ πού μᾶς ἀποκάλυψε ὁ Θεάνθρωπος καί μᾶς μίλησε γι’ αὐτές ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς καί o «ἐνέργειες» τῶν κτιστῶν πνευματικῶν ὀντοτήτων-δαιμόνων, πού ἐνεργοῦν σ’ αὐτούς τούς χώρους. Ὅσοι ἀσκοῦν αὐτές τίς θεραπευτικές ἔχουν πνευματική ἐπιβάρυνση (oἱ ἀσθενεῖς), διότι, κι ν θεραπευθοῦν σωματικά, ἐπιβαρύνονται πνευματικά, γι’ αὐτό εἶναι πολύ ἐπικίνδυνες αὐτές οἱ «θεραπευτικές» (ἀπόσπασμα ἀπό τό βιβλίο τοῦ Μοναχοῦ Ἀβραάμ Ἁγιορείτου, Ἡ πτώση τοῦ Ἑωσφόρου καί ἡ ἐξαπάτηση τῆς ἀνθρωπότητος διά μέσου τῶν αἰώνων).

Βλ. ἐπίσης καί τήν ὁμιλία τοῦ π. Κωνσταντίνου Στρατηγόπουλου: ΡΩΣΟΙ ΣΤΑΡΕΤΣ & ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ, http://www.floga.gr/08/06/01/080601002.asp.

8 Βλ. ἐπίσης καί τήν ὁμιλία τοῦ π. Κωνσταντίνου Στρατηγόπουλου: ΡΩΣΟΙ ΣΤΑΡΕΤΣ & ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ, http://www.floga.gr/08/06/01/080601002.asp.