Ἡ ἀλήθεια εἶναι μόνο στήν Ὀρθοδοξία

Ὅλοι κάτι, παρόλο πού λένε πώς δέν ὑπάρχει Θεός. Ὅλοι ὅμως, κάτι λατρεύουν.“ᾯ τις ᾓττηται, τούτῳ καί δεδούλωται”. Ἔχει νά πεῖ: «Σέ αὐτό πού λατρεύει κανείς σέ αὐτό δουλεύει». Δηλαδή, εἶσαι πόρνος, εἶσαι ἄνθρωπος τῆς σαρκός; [Ἄρα] δουλεύεις γιά τήν σάρκα, γιά τήν ὕλη. Κατάλαβες; Εἶναι σύστημα ὁλόκληρο, πρέπει νά τό μελετήσεις. Καί μή μέ ἐπιπολαιότητα λές λόγια πού δέν εἶναι σωστά. Δέν μποροῦμε νά ποῦμε τί λέει ὁ ἕνας καί ὁ ἄλλος. Δέν μποροῦμε! Πρέπει νά δοῦμε ποῦ εἶναι ἡ ἀλήθεια. Καί ἡ ἀλήθεια εἶναι στήν Ὀρθοδοξία. Ἐγώ τήν ἔχω ζήσει καί τήν ξέρω, μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ. Καί ἔχω ζήσει, μέσα σέ ἁγίους ἀνθρώπους, πού πέφτουν, στό πνεῦμα αὐτό τῆς ἀληθείας. Ὑπάρχουν πολλά φῶτα, πού βλέπει κανείς καί ἐντυπωσιάζεται. Μά ἕνα εἶναι τό Φῶς τό Ἀληθινό. Πρέπει νά τά σκεφτοῦμε αὐτά. Κι ἄν πεῖς [κατηγορώντας με]: «Μά, πλανᾶσαι…». Μπορεῖ.

Σέ τέτοια πλάνη μακάρι νά πάει ὅλος ὁ κόσμος!… καί νά φαντάζονται καί νά σκέπτονται τόν Θεό ὅπως Τόν σκέπτομαι ἐγώ. Ἄλλο, ὅτι δέν ἔχω γίνει, ἀκόμα, ὅπως πρέπει… ὅμως ἀγωνίζομαι καί θέλω. Λοιπόν…, ἔτσι, γι’ αὐτό, λάβετε τά μέτρα σας. Ὑπάρχει κι ἄλλο πνεῦμα, πού λέγεται πονηρό, πού θά φροντίσει καί θά πεῖ: «Θά τόν κάνω ἐγώ, αὐτόν τόν γέρο… Θά τόν ἐξευτελίσω». Ὄχι, ὅλος ὁ κόσμος τρέχουν ἐκεῖ πέρα… καί γίνονται καλά καί παθαίνουν τοῦτο κι ἐκεῖνο. Ὑπάρχει κακό πνεῦμα! Μπορεῖ αὐτό αὔριο νά καταργηθεῖ. Ἀλλά [πάντως] θά καταργηθεῖ μιά μέρα, [μιά μέρα] πού θά τελειώσουν τά πάντα καί θά πᾶμε σέ μιά νέα κτίση. Ὅπως πιστεύει, δηλαδή, ἡ θρησκεία μας. Ἅμα θέλετε νά τά ποῦμε ἀπό λίγα, ἀπό λίγα, νά τά μελετήσετε, νά τά σκεφτεῖτε… καί θά δεῖτε ὅτι ἀξίζει νά λατρέψει κανείς τόν μόνον ἀληθινόν Θεόν. Τόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν.

Ἀπόσπασμα ἀπό τό Βιβλίο:Ἐν Χριστῷ ἀγάπη ἤ Μεταπατερική θεολογία (Ἀρχ. Σάββα Ἁγιορείτου) – Νέο βιβλίο