Ἡ ἀλήθεια τοῦ εὐαγγελίου μπορεῖ νά κατανοηθεῖ μέ τό μυαλό, ἀλλά ἐάν οἱ πράξεις σας ἀντιβαίνουν στίς ἐντολές τοῦ εὐαγγελίου, θά χάσετε τή σωτηρία. Ἀρχιμανδρίτης Κύριλλος (Pavlov)

http://apantaortodoxias.blogspot.com/2019/01/pavlov.html