Τρία πράγματα συνιστοῦν τήν ἀληθινή μετάνοια:

Στήν καρδιά: συντριβή

Στό στόμα: ἐξομολόγηση

Στόν βίο: διόρθωση

  ( Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος)

 Πηγή:ἠλεκτρονικό ταχυδρομεῖο