Ἡ ἀνάληψη τοῦ Κυρίου. Ποία ἡ σημασία τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου. Ὁμιλία π. Σάββα Ἀγιορείτη

Ἡ Ἀνάληψις. Ὁμιλίες (2) Αρχ. Ἀρσενίου Κατερέλου

π.Ἀθανάσιος Μυτιληναίος εἰς τήν Ἀνάληψιν τοῦ Χριστοῦ

Ὁμιλία εἰς τήν Ἀνάληψιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος

Δεσπόζει τῶν ὅλων. Πέμπτη τῆς Ἀναλήψεως. (†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Καντιώτης

Ἅγιος Ἐπιφάνιος Κύπρου – Ἀνάληψις

«Λόγος περὶ τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Χριστοῦ» Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ

Η Ανάληψη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Δέκα τοποθετήσεις σε δέκα ερωτήσεις.

Ἡ Ἀνάληψις τοῦ Κυρίου

 

http://anavaseis.blogspot.gr/2013/06/blog-post_7605.html