Ἡ ἀνάμνησις τοῦ θαύματος τῆς διασώσεως 125 νέων τῆς Πάρου

Ἐκ τῆς Ἱ. Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Λογγοβάρδας Πάρου, ἀνεκοινώθησαν τὴν 25ην Ἰουλίου τὰ ἀκόλουθα: «Ἡ ἀνάμνησις τοῦ θαύματος τῆς διασώσεως ἀπὸ τὴν ἐκτέλεσι εἰς θάνατον ἀπὸ τὸν γερμανικὸ στρατὸ κατοχῆς 125 νέων τῆς Πάρου ἑορτάστηκε καὶ ἐφέτος μὲ πανηγυρικὴ μεγαλοπρέπεια καὶ πνευματικὴ κατάνυξι στὴν Ἱ. Μονὴ Ζωοδόχου Πηγῆς Λογγοβάρδας, τὸν τόπο ὅπου ἐτελέσθη τὸ θαῦμα.
Ἀρκετοὶ Παριανοὶ συμμετεῖχαν στὴ θεία Λειτουργία καθὼς καὶ μερικὲς γυναῖκες, ποὺ παρακολουθοῦσαν τὴν θεία Λειτουργία ἀπὸ τὰ μεγάφωνα ἐκτὸς τῆς Ἱ. Μονῆς. Ὅλοι αὐτοί, ὅπως εἶπε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Παροναξίας κ. Καλλίνικος στὴν ὁμιλία του, εἶναι ἀξιέπαινοι, διότι παρ᾽ ὅτι ἦταν ἐργάσιμη ἡμέρα ἦρθαν, γιὰ νὰ τιμήσουν τὴν Παναγία μας, ποὺ ἔσωσε τὴν Πάρο μας ἀπὸ μία μεγάλη συμφορά.Προέτεινε δὲ ὁ Σεβασμιώτατος, τὸ ἑπόμενο ἔτος, ποὺ συμπληρώνονται 70 ἔτη ἀπὸ τὴν θαυμαστὴ αὐτὴ διάσωσι νὰ ὀργανωθοῦν ἐπετειακὲς ἐκδηλώσεις.
 Ἡ πανηγυρικὴ θεία Λειτουργία συμπληρώθηκε μὲ τὴν λιτάνευσι τῆς ἱ. εἰκόνος τῆς Βλαχερνιτίσσης καὶ τὴν τέλεσι τοῦ ἁγιασμοῦ. Ἀκολούθησε ἑορταστικὴ τρά πεζα. Εἴθε ὅλοι νὰ θυμώμαστε τὴν θαυμαστὴ αὐτὴ ἐπέμβασι τῆς Παναγίας τῆς Λογγοβαρδίτισσας, ἡ ὁποία μετέστρεψε τὴν ὁριστικὴ ἀπόφασι τοῦ στρατιωτικοῦ διοικητοῦ τῆς νήσου ἀλλάζοντας τὴν διάθεσί του παρὰ τὶς ποινές, ποὺ θὰ ἀντιμετώπιζε ὁ ἴδιος προσωπικὰ ἀπὸ τοὺς ἀνωτέρους του.
Ἀναμφισβήτητα ἡ Παναγία μας ἔσωσε ὅλο τὸ νησί. Σ᾽ αὐτὸ συνετέλεσαν ἡ παρουσία καὶ οἱ μεσιτεῖες τοῦ Ὁσίου Φιλοθέου Ζερβάκου, οἱ προσευχὲς τῶν πατέρων καὶ ὅλων τῶν κατοίκων τῆς νήσου, ποὺ τότε στὴ δύσκολη ἐκείνη στιγμὴ κατέφυγαν στὴν Μοναδικὴ Βοήθεια τῶν Ἀβοηθήτων.

 Ἱ. Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Λογγοβάρδας Πάρου

http://anavaseis.blogspot.gr/2013/08/125.html