Π. Σάββας 2010-09-11_Ἡ ἀπάτη τῶν ὀνείρων_Εὐεργετινὸς_mp3

Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 11-09-2010 (Συνάξεις Ἀνδρῶν στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ι. Ν. Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης).