Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ

ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΟΡΦΥΡΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Β΄ΕΝΟΤΗΤΑ : Η ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ , Η ΔΙΑΚΡΙΣΗ, Η ΜΕΤΑΝΟΙΑ, Η ΣΥΝΤΕΤΡΙΜΜΕΝΗ ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΙ Η ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ.

παλλαγή τονθρώπου πό τά ποικίλα ψυχικά τραύματα γίνεται διά τς ερς ξομολογήσεως.

κάθε νθρωπος κτός πό τά ποικίλα προσωπικά του μαρτήματα φέρει μέσα του καί τά βιώματα τν προγόνων του. χει μέσα του λον τόν δάμ.

Γέροντας μέ τή σοφία το Θεο καί τά πολλά του χαρίσματα, μς ποκάλυψε αὐτήν τήν σπουδαία λειτουργία τῆς γενικῆς ἐξομολόγησης: τήν, διά μέσου αὐτῆς, θεραπεία τν ψυχικν τραυμάτων καί τν ρνητικν βιωμάτων, πού ὑπάρχουν μέσα μας ἐξ αἰτίας τν προγόνων μας.

κτός πό τήν εθύνη γιά τά δικά του παραπτώματα νθρωπος, δίδασκε π. Πορφύριος, χει μέσα του καί τό βάρος τν βιωμάτων τν γονέων του καί μάλιστα τς μητέρας του.Εδικότερα μάλιστα κατ’ ξοχήν πηρεάζεται πό τά βιώματα, πού εἶχε ἡ μητέρα του ὅταν τόν κυοφοροσε. Ατά τά βιώματα σκον τεράστια πιρροή πάνω στή συμπεριφορά του, χωρίς νθρωπος νά μπορε νά τά ξεπεράσει μόνος του. Τό ξεπέρασμα γίνεται μόνο μέ τή Θεία Χάρη, ποία πισκέπτεται τόν μετανοημένο καί ξομολογούμενο μέ εἰλικρίνεια, νθρωπο.

Κατά τή διάρκεια τς γενικς ξομολογήσεως καί νερέας προσεύχεται γιά τόν ξομολογούμενο, ρχεται Χάρις καί λευθερώνει τόν ἄνθρωπο πό τό βάρος τν ποικίλων βιωμάτων, ετε ατά προέρχονται πό τούς προγόνους του, ετε πό τόν διο. Γιά τόν Γέροντα ατή εναι «θεία ψυχανάλυση». Μάλιστα τόνιζε, τι ατήν τήν κανότητα, τῆς ἐκπομπῆς «θεραπευτικῶν ἀκτίνων» Θείας Χάρης, τήν χουν λοι ο Πνευματικοί Πατέρες· τούς τήν χει δώσει Θεός.

διος Γέροντας, λίγο πρίν κοιμηθε, κανε μία γενική ξομολόγηση σέ πέργηρο Πνευματικό.

Εναι πολύ φέλιμο, δίδασκε ὁ π. Πορφύριος, πό καιρο ες καιρόν νθρωπος, νά κάνει μιά γενική ξομολόγηση. Νά ναφέρει χι μόνον τίς μαρτίες του, λλά λα τά βιώματά του, καθώς καί τόν τρόπο μέ τόν ποον, ντιμετώπισε τά διάφορα γεγονότα τς ζως του.

 Ἀπόσπασμα ἀπό τό Βιβλίο:Ἡ θεραπεία τῆς ψυχῆς κατά τόν Γέροντα Πορφύριο.Β΄ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΗΥΞΗΜΕΝΗ (Ἱερομονάχου Σάββα Ἁγιορείτου). Σχῆμα 14Χ20.5 ,Σελίδες: 170, Τιμή: 7€, Παραγγελίες στό τηλέφωνο 6944577885 ἤ στό e- mail: hristospanagia@yahoo.gr