H ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΣΤ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ
 
Β΄προς Κορινθίους, ΣΤ΄,1-10
 
1 Συνεργοῦντες δὲ καὶ παρακαλοῦμεν μὴ εἰς κενὸν τὴν χάριν τοῦ θεοῦ δέξασθαι ὑμᾶς- 2λέγει γάρ, Καιρῷ δεκτῷ ἐπήκουσά σου καὶ ἐν ἡμέρᾳ σωτηρίας ἐβοήθησά σοι· ἰδοὺ νῦν καιρὸς εὐπρόσδεκτος, ἰδοὺ νῦν ἡμέρα σωτηρίας- 3μηδεμίαν ἐν μηδενὶ διδόντες προσκοπήν, ἵνα μὴ μωμηθῇ ἡ διακονία, 4 ἀλλ᾽ ἐν παντὶ συνιστάνοντες ἑαυτοὺς ὡς θεοῦ διάκονοι, ἐν ὑπομονῇ πολλῇ, ἐν θλίψεσιν, ἐν ἀνάγκαις, ἐν στενοχωρίαις, 5 ἐν πληγαῖς, ἐν φυλακαῖς, ἐν ἀκαταστασίαις, ἐν κόποις, ἐν ἀγρυπνίαις, ἐν νηστείαις, 6 ἐν ἁγνότητι, ἐν γνώσει, ἐν μακροθυμίᾳ, ἐν χρηστότητι, ἐν πνεύματι ἁγίῳ, ἐν ἀγάπῃ ἀνυποκρίτῳ, 7 ἐν λόγῳ ἀληθείας, ἐν δυνάμει θεοῦ· διὰ τῶν ὅπλων τῆς δικαιοσύνης τῶν δεξιῶν καὶ ἀριστερῶν, 8 διὰ δόξης καὶ ἀτιμίας, διὰ δυσφημίας καὶ εὐφημίας· ὡς πλάνοι καὶ ἀληθεῖς, 9 ὡς ἀγνοούμενοι καὶ ἐπιγινωσκόμενοι, ὡς ἀποθνῄσκοντες καὶ ἰδοὺ ζῶμεν, ὡς παιδευόμενοι καὶ μὴ θανατούμενοι, 10 ὡς λυπούμενοι ἀεὶ δὲ χαίροντες, ὡς πτωχοὶ πολλοὺς δὲ πλουτίζοντες, ὡς μηδὲν ἔχοντες καὶ πάντα κατέχοντες.
 
Ερμηνευτική απόδοση από τον μακαριστό Παν. Τρεμπέλα
 
1Συνεργαζόμενοι λοιπόν με τον Θεό στο έργο αυτό της συμφιλιώσεως και της καταλλαγής των ανθρώπων, σας παρακαλούμε να δείξετε με τη διαγωγή σας ότι δεν δεχτήκατε μάταια και ανώφελα τη χάρη του Θεού. 2 Και μη νομίσετε ότι πάντοτε ο Θεός θα σας στέλνει αντιπροσώπους Του να σας παρακαλούν. Όχι. Διότι λέγει η Γραφή: «Στον κατάλληλο καιρό, όταν ο Θεός δείχνει το έλεός Του και την αγάπη Του, σε άκουσα με προσοχή, και την ημέρα που δίνεται η σωτηρία, σε βοήθησα.Να τώρα λοιπόν είναι καιρός κατάλληλος, να, τώρα είναι ημέρα σωτηρίας». 3 Και τώρα σας απευθύνουμε αυτά τα παρακλητικά λόγια, χωρίς να δίνουμε καμία αφορμή σκανδάλου σε τίποτε, για να μην κατηγορηθεί στο ελάχιστο η διακονία του κηρύγματος. 4 Αλλά αντίθετα με κάθε τρόπο συστήνουμε τους εαυτούς μας και αποδεικνυόμαστε αληθινοί διάκονοι του Θεού: με υπομονή πολλή, με θλίψεις, με ανάγκες, με στενοχώριες, 5 με δαρμούς και μαστιγώσεις που πληγώνουν το σώμα μας, με φυλακίσεις, με καταδιώξεις, που δεν μας αφήνουν να σταθούμε πουθενά, με κόπους, με αγρυπνίες, με στερήσεις φαγητού, 6 με καθαρότητα από κάθε αμαρτία, με γνώση της αλήθειας, με μακροθυμία, με καλοσύνη, με αγιασμό και χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, με αγάπη πραγματική και ελεύθερη από υποκρισία, 7 με λόγο, που κηρύττει την αλήθεια, με δύναμη Θεού, με τα όπλα τα επιθετικά, που είναι κατάλληλα για την επιβολή της δικαιοσύνης και μοιάζουν προς αυτά που έχουν στο δεξί τους χέρι οι στρατιώτες που μάχονται, όπως και με τα όπλα τα αμυντικά που μοιάζουν με αυτά που έχουν στο αριστερό τους χέρι. Είμαστε δηλαδή πάνοπλοι και για να υπερασπιστούμε τη δικαιοσύνη και αλήθεια και για να δημιουργήσουμε τον θρίαμβό της.
 
8 Αποδεικνύουμε ποιοι είμαστε με τη δόξα, που μας αποδίδουν όσοι πιστεύουν στο Ευαγγέλιο, και με την ατιμία εκ μέρους των απίστων, με τη δυσφήμηση από τους συκοφάντες μας και με τα εγκώμια και τους επαίνους από τους πιστούς. Παρουσιαζόμαστε ως απατεώνες από τους εχθρούς του Ευαγγελίου και ως ειλικρινείς από τους πιστούς, 9 ως άγνωστοι εξαιτίας της κοινωνικής ασημότητάς μας και ως πολύ γνωστοί και σπουδαίοι· ως άνθρωποι που κινδυνεύουμε να πεθάνουμε, και όμως να που ζούμε· ως άνθρωποι που παιδαγωγούμαστε από τον Θεό με βαρύτατες δοκιμασίες, αλλά δεν φτάνουμε στον θάνατο. 10 Εξαιτίας των δοκιμασιών μας αυτών μας νομίζουν βυθισμένους στην λύπη, εμείς όμως πάντοτε χαιρόμαστε. Θεωρούμαστε ως φτωχοί, εμείς όμως κάνουμε πολλούς να πλουτίζουν με πνευματικούς και ουράνιους θησαυρούς. Παρουσιαζόμαστε σαν να μην έχουμε τίποτε και όμως κατέχουμε τα πάντα.