Αποτέλεσμα εικόνας για αγια βαρβαρα

 Της Χριστούφαντου
Διαβάζουμε στό aktines ὅτι τό ἱερό λείψανο τῆς Ἁγίας Βαρβάρας πού φυλάσσεται τούς τελευταίους δέκα αἰῶνες στήν Ἰταλία, ἦλθε μέ τή συγκατάθεση τοῦ Παπικοῦ Καρδιναλίου τῆς Βενετίας καί τοῦ Βατικανοῦ, γιά 15 ἡμέρες στήν Ἀποστολική Διακονία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, δῆθεν ὡς εὐλογία – ἀπό τούς αἱρετικούς – μέ ἀφορμή τήν ἔναρξη τῶν ἑορτασμῶν γιά τά 80 χρόνια ἀπό τήν ἵδρυσή της.
Γιατί, ὅμως, μόνο γιά 15 ἡμέρες καί ὄχι γιά πάντα, ἀφοῦ οἱ Παπικοί περιφρονοῦν τά Ἅγια Λείψανα; Μήπως γιά νά τούς προσκυνήσουμε κι ἄλλο γιά νά μᾶς τό ἀφήσουν;
Ἐξ ἄλλου, ἡ Ἁγία Βαρβάρα, μαζί μέ ἄλλους Ἁγίους, διαγράφηκε ὡς Ἁγία ἀπό τήν Παπική ”ἐκκλησία” ἐδῶ καί πενήντα χρόνια.
Ἄν θυμηθοῦμε πόσα ἅγια λείψανα, κώδικες, χειρόγραφα, πολύτιμα σκεύη καί τόσα ἄλλα ἔχουν κατακλέψει οἱ Παπικοί ἀπό τήν Κωνσταντινούπολη κατά τήν Γ´ Σταυροφορία, καί ὄχι μόνο, πόσα ἄραγε ὀφείλουν νά μᾶς ἐπιστρέψουν; Αὐτά δέν πρέπει κάποτε νά τά ἀπαιτήσουμε; Δυστυχῶς, δέν ἐπιτρέπει ἡ δουλικότητα τῶν ἡγεσιῶν μας. Δέν θά ἔπρεπε ὅμως ἡ ἐπιστροφή τους νά τεθεῖ ὡς ὅρος γιά τούς διμερεῖς διαλόγους;
Ἐπί τοῦ προκειμένου, νομίζουμε, ὅτι μόνο μετά ἀπό παράθεση τῶν ὅσων συνέβησαν τό 2014 στήν Ρώμη μέ τήν ἐπίσκεψη ἐκεῖ τῆς ἀντιπροσωπείας τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας ὑπό τόν Θεοφιλέστατο  Φαναρίου Ἀγαθάγγελο (βλέπε apostoliki-diakonia) καθώς καί μετά ἀπό τό συμπέρασμα πού προκύπτει ἀπό τήν ἐνημέρωση ὅσων ἀντορθοδόξων ἐνεργειῶν προβλέπεται – σύμφωνα μέ ἀνακοινώσεις τῶν ἴδιων τῶν ”Ὀρθοδόξων” Οἰκουμενιστῶν – νά λάβουν χώρα στήν «Μεγάλη Σύνοδο» τό 2016, μπορεῖ κάποιος νά ἀξιολογήσει ὀρθά τά ὅσα συμβαίνουν τώρα μέ τό λείψανο τῆς Ἁγίας Βαρβάρας. Διαβάζουμε στήν παραπάνω ἀνακοίνωση τοῦ ἱστολογίου:

«Ποιός ὅμως ἐγγυᾶται γιά τήν γνησιότητα αὐτοῦ τοῦ λειψάνου; Ἡ Βενετία ὑπῆρξε ὁ κύριος ἀποδέκτης τῶν κλοπιμαίων λαφύρων τῶν Σταυροφόρων ἀπό Κωνσταντινούπολη καί Ἁγίους Τόπους, ἀλλά καί διαμετακομιστικό κέντρο ἐμπορίας ”ἁγίων λειψάνων”. Γιατί ὁ Φαναρίου Ἀγαθάγγελος πῆγε νά ζητήσει τό συγκεκριμένο ἀτεκμηρίωτο λείψανο τῆς Ἁγίας Βαρβάρας ἀπό τούς Παπικούς καί δέν κάλεσε τήν δεξιά χεῖρα τῆς Ἁγίας ἀπό τήν Ἱερά Μονή Σίμωνος Πέτρας τοῦ Ἁγίου Ὄρους;

Ἡ μετακομιδή αὐτή – ἀπό τήν Βενετία – δείχνει νά εἶναι μιά πονηρά στημένη θρησκευτική φιέστα μέ παπικές οἰκουμενιστικές ἀνταύγειες, μέ σκοπό τήν βαθμιαία ἀλλοίωση τοῦ Ὀρθοδόξου φρονήματος Κλήρου καί Λαοῦ».

Παρατηροῦμε δηλαδή, ὅτι καί αὐτή ἡ ἐνέργεια, ἡ ἀποστολή ἑνός ἱεροῦ λειψάνου γιά λίγες ἡμέρες στήν Ἑλλάδα ἀπό τούς Παπικούς καί ἡ ἀποδοχή του ἀπό τούς Ὀρθοδόξους ἐμπίπτει μέσα στά πλαίσια τοῦ καλπάζοντος “λαϊκοῦ Οἰκουμενισμοῦ” στόν Ἑλλαδικό χῶρο, δηλαδή τῆς συνεχιζόμενης προσπάθειας ἀποδοχῆς τῶν αἱρετικῶν Παπικῶν ἐκ μέρους τῶν Ὀρθοδόξων, καί δή ἐκ μέρους τοῦ Ὀρθόδοξου λαοῦ, ὡς μή αἱρετικῶν καί τῆς ἀναγνώρισής τους ὡς Ἐκκλησίας. Καί τῆς Διοικούσης Ἐκκλησίας ὑπνωττούσης καί μή ἀντιδρώσης, ἕπεται συνέχεια…
πηγή

 
πηγή:  http://yiorgosthalassis.blogspot.com
 
 http://makkavaios.blogspot.gr/2015/05/blog-post_14.html#more