Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ 

ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΟΡΦΥΡΙΟ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

3) ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑ

κκλησία εναι τό Μυστήριο τν Μυστηρίων.

κκλησία, σύμφωνα μέ τόν Γέροντα εἶναι τό ὑπέρτατο Μυστήριο, τό Μυστήριο τῶν Μυστηρίων. Εἶναι τό μυστηριακό Σμα το Χριστοῦ, τό ὁποῖο ἔχει κεφαλή τόν Ἴδιο καί μέλη του ὅλους τούς ἀληθινά πιστούς.

πως δέν μπορε νά πάρξει σμα χωρίς τήν κεφαλή τσι δεν μπορε νά πάρξει κκλησία χωρίς τόν Χριστό. πως Χριστός εναι κτιστος, τελεύτητος, αώνιος, τσι καί κκλησία, λεγε π. Πορφύριος, εναι κτιστη, τελεύτητη καί αώνια. Θά μείνει παρασάλευτη στους αἰῶνες.

Χριστός, εναι «τά πάντα καί ν πσι». κκλησία, δίδασκε Γέροντας, περιλαμβάνει τά πάντα, περικλείει τά πάντα, γκαλιάζει τά πάντα. λα εναι μέσα στό Σμα το Χριστο. Χριστός μεριμνγαπητικά καί προσλαμβάνει συγκαταβατικά τούς πάντες καί τά πάντα.λοι καί λα ἔχουν τήν δυνατότητα νά εἶναι «ν Χριστ καί σύν Χριστ». λα πίσης πορεύονται πρός τόν Χριστό, φοῦ: «δι’ Ατο καί ες Ατόν τά πάντα κτισται»1.

Χριστός, θεολογοῦσε ὁ π. Πορφύριος, νέταξε στό σμα Του κάθε μικρό γριολούλουδο, κάθε μικρό ντομο, τά ζα, τά πουλιά, τούς νθρώπους, τούς γγέλους, λη τήν κτίση, τόν ουρανό καί τή γ. λα εναι «δυνάμει» κκλησία· λα καλονται νά γίνουν καί «νεργεί» κκλησία.

Ονθρωποι ὀφείλουν, ξιοποιντας τό ατεξούσιό τους, νά κινηθον, νά «εσοδεύσουν» πρός τήν κκλησία, νά γίνουν ζωντανά μέλη το σώματός Του. Τότε Χριστός γίνεται, πως καί εναι, τό πν γιά τούς νθρώπους καί ατοί τό ζον, τό ασθάνονται ατό.

Χριστός εναι τό πν γιά λα τά ντα· ἡ ρίζα, ρχή, ατία τς παρξής μας. Ὁ Χριστός εἶναι ἐπίσης καί ατία τς συνέχισης τς παρξής μας, χάρις στήν στοργική Του Θεία Πρόνοια. πως λέει πολύ μορφα ερός Χρυσόστομος: « Χριστός εναι τό πν γιά μς κι’ μες τό πν γι’ Ατόν. Τί περισσότερο θέλεις π’ ατό;». Τίποτε δέν εναι κανό νά κάνει τόν Χριστό νά πάψει νά μς γαπ μ’ ατήν τήν «πάντα νον περέχουσαν»2 ,«τρελλή», θά λέγαμε, γάπη.

ξω πό τήν κκλησία δέν πάρχει σωτηρία.

Σκοπός τς νανθρώπησης το Σωτρος εναι νά πανεισαγάγει τούς νθρώπους στήν πρώτη κκλησία, δηλαδή στήν γία Τριάδα.

Τό θέλημα το Θεο εναι νά ζήσουμε λοι ονθρωποι «ν Ατ»(μέσα Του) καί κενος «ν μν»(μέσα μας). Ατό δέν μπορε νά πιτευχθε διαφορετικά παρά «διά τς κκλησίας» καί «ν τκκλησί».

νθρωπος βγκε πό τήν πρώτη κκλησία ξ’ ατίας τς παρακος του. χασε τήν κοινωνία του μέ τήν γία Τριάδα, χασε τήν κτιστη Θεία Χάρη, πού το εχε δοθε μέ τό Θεο μφύσημα, κατά τή δημιουργία του.

Θεός μως δέν τόν γκατέλειψε στήν τραγική μοναξιά του. Γνώριζε Πανάγιος Τριαδικός Θεός- τόνιζε Γέροντας, κολουθώντας τούς γίους Πατέρες- ὅτι ἔξω πό Ατόν, ξω πό τήν κκλησία δέν πάρχει σωτηρία. Θεός, γιά νά μᾶς σώσει, νοιξε πάλι τίς πύλες το Παραδείσου, διά το Χριστο. Βρκε τρόπο γάπη το Θεο νά μς ὁδηγήσει στή θέωση- πού ἦταν ὁ ἀρχικός Του σκοπός- χωρίς νά παραβιαστε τό ατεξούσιό μας.

Μέ τή σάρκωση το Θεο Λόγου, θεολογε π. Πορφύριος, φανερώθηκε τό «π’ αἰῶνος πόκρυφο» καί προαιώνιο σχέδιο το Θεο, γιά τή σωτηρία μας: ἡ κατά Χάριν θέωσή μας, διά τς κκλησίας.

θέωσή μας π΄ ατή τή ζωή, καί χι μόνον στά σχατα, προβάλλει ς σκοπός τς παρξής μας, στά λόγια το Γέροντα. Βασιλεία το Θεου εναι γεγονός ὄχι μόνο τοῦ μέλλοντος ἀλλά καί το παρόντος. Γεγονός πού βιοται «δ καί τώρα», ταν κανείς ζε «ν Χριστ», δηλαδή «ν τκκλησί».

Ἀπόσπασμα ἀπό τό Βιβλίο:Ἡ θεραπεία τῆς ψυχῆς κατά τόν Γέροντα Πορφύριο.Β΄ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΗΥΞΗΜΕΝΗ (Ἱερομονάχου Σάββα Ἁγιορείτου). Σχῆμα 14Χ20.5 ,Σελίδες: 170, Τιμή: 7€, Παραγγελίες στό τηλέφωνο 6944577885 ἤ στό e- mail: hristospanagia@yahoo.gr

1Κολ. 1,16.

2Φιλ. 4, 7.