Π. Σάββας 2011-07-07_Ἡ ἐπίγνωση τῆς ἁμαρτωλότητάς μας Α΄_Ἁγίου Παϊσίου_mp3

Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 07-07-2011 (Συνάξεις Καλοκαιριοῦ 2011).