Η ΕΓΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΣΟΜΠΟΛΕΦ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΠΙΣΤΗΣ

Του Β. Χαραλάμπους, θεολόγου
Στις 3 Φεβρουαρίου του 2016, η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρωσίας έχει προβεί στην αγιοκατάταξη του Αγίου Σεραφείμ Σόμπολεφ, Αρχιεπισκόπου Μπογκοτσάροφο (1881-1950).  Έχει προηγηθεί  αγιοκατάταξή του το έτος 2002, από την Ορθόδοξη Εκκλησία της Βουλγαρίας, καθότι ως Αρχιερέας εποίμανε τις Ρωσικές ενορίες της Βουλγαρίας, στα δύσκολα χρόνια του αντίθεου κομμουνισμού.
Στο «Μήνυμα της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας προς τον ευαγή κλήρο, τους μονάζοντες και πάντα τα πιστά τέκνα της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας» στις (3/2/2016), γίνεται μεταξύ άλλων αναφορά τόσο στην Πανορθόδοξο Σύνοδο, όσο και στο παράδειγμα του Αγίου Σεραφείμ Σόμπολεφ, Αρχιεπισκόπου Μπογκοτσάροφο (1881-1950).
Στην αναφορά για την Πανορθόδοξο Σύνοδο που θα συνέλθει στην Κρήτη, μεταξύ άλλων αναφέρονται και τα εξής : «Κατά το παρόν προετοιμάζεται η Πανορθόδοξος Σύνοδος, στην οποία θα συμμετάσχουν Επίσκοποι πασών των κοινώς αναγνωρισμένων αυτοκεφάλων Ορθοδόξων Εκκλησιών.
 Η έναρξη αυτή προβλέπεται φέτος στην Κρήτη κατά την ημέρα της Αγίας Πεντηκοστής.  Αρχιερείς, οι οποίοι θα εκπροσωπούν την Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρωσίας στην Πανορθόδοξη Σύνοδο, απαρεγκλίτως τη αληθεία του Χριστού στοιχούντες και συμμορφούμενοι με την επί μία και πλέον  χιλιετία από την Εκκλησία μας ακολουθούμενη ανόθευτη αγιοπατερική Παράδοση, θα πρέπει από κοινού με εκπροσώπους των λοιπών κατά τόπους Εκκλησιών να δώσουν απαντήσεις στις ερωτήσεις, στις οποίες έχει να απαντήσει το πλήρωμα της Ορθοδοξίας» (από την ιστοσελίδα του Πατριαρχείου Ρωσίας).
Θα σταθούμε στην ομολογιακή επιμονή «απαρεγκλίτως τη αληθεία του Χριστού στοιχούντες και συμμορφούμενοι με την επί μία και πλέον  χιλιετία από την Εκκλησία μας ακολουθούμενη ανόθευτη αγιοπατερική Παράδοση», με τη διάπυρο ευχή να ακολουθηθεί και τώρα στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο.
«Πειστικός, δυναμικός και εμφαντικός ακούγεται ο Άγιος», αναφέρει το ‘’Μήνυμα της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Ρωσίας’’ για τον Άγιο Σεραφείμ Σόμπολεφ, «όταν μιλάει για την ανάγκη διατηρήσεως της Ορθοδόξου πίστεως : ‘’Το ουσιώδες της Εκκλησίας έγκειται στο αμετάβλητο της δογματικής και της ηθικής – κανονικής διδασκαλίας αυτής, η οποία απορρέει από τον Ίδιο, τον Κύριο Ιησού Χριστό.  Αυτός ο αμετάβλητος χαρακτήρας της  Ορθοδόξου Εκκλησίας, ότι αυτή απολύτως ανόθευτη διατηρεί την αποστολική πίστη, είναι το κύριο χαρακτηριστικό της, το οποίο την διακρίνει από όλες τις λοιπές ομολογίες και δόγματα’’.  Αυτή την κατανόηση θα πρέπει να έχει ως γνώμονα η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρωσίας». 
Ο λόγος του Αγίου Σεραφείμ Σόμπολεφ, αρκεί για να καταρρίψει τις αναφορές στο κείμενο «Σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον λοιπόν Χριστιανικόν κόσμον», της δημοσιευθείσας απόφασης της Συνάξεως των Προκαθημένων των Ορθοδόξων Εκκλησιών, που πραγματοποιήθηκε στο Ορθόδοξο Κέντρο του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο Σαμπεζύ Γενεύης  (21-28 Ιανουαρίου 2016).
«Η πιο μεγάλη του φροντίδα (του Αγίου Σεραφείμ Σόμπολεφ) ήταν η πιστή τήρηση των εντολών της Αγίας Ορθοδόξου Εκκλησίας.  Γι’ αυτό και τα πνευματικά του τέκνα τον ονόμασαν αργότερα ‘’συνείδηση της Ορθοδοξίας’’.  Πολέμησε τον Οικουμενισμό και οποιεσδήποτε άλλες αλλοιώσεις της Θείας διδασκαλίας», αναφέρει χαρακτηριστικά ο βίος του, όπως έχει μεταφραστεί από τον π. Γεώργιο Κονισπολιάτη (από το ιστολόγιο προσκυνητής).

Η αγιοκατάταξη του Αγίου Σεραφείμ Σόμπολεφ, από την Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρωσίας και από την Ορθόδοξη Εκκλησία της Βουλγαρίας, ας γίνει αφορμή για να ακολουθηθεί το παράδειγμά του και να τηρηθεί Ορθόδοξη στάση, στην μέλλουσα να συνέλθει Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Ορθοδόξου Εκκλησίας.

http://aktines.blogspot.gr/2016/02/blog-post_674.html#more