Πίσω από τη Μονή του Πραιτωρίου υπάρχει η Μονή της Φακής, ή του Αγίου Νικοδήμου, η οποία είναι κτισμένη στα ερείπια της οικίας του Σίμωνος του Φαρισαίου,όπου φιλοξενήθηκε ο Κύριος.Σ’ αυτόν το χώρο έγινε η περίφημη νυκτερινή συζήτηση του Χριστού με το Νικόδημο το Φαρισαίο,ο οποίος ήταν μυστικός μαθητής του Κυρίου, για την πνευματική αναγέννηση του ανθρώπου
(Ιωάν. γ’, 3-21 ).
Ο Νικόδημος ήταν Φαρισαίος, άρχοντας, διδάσκαλος του Ισραήλ, πλούσιος, μέλος του Συνεδρίου, και με επιρροή.Υπερασπίστηκε τον Κύριο ενώπιον των μελών του Συνεδρίου, τα οποία ήθελαν να Τον καταδικάσουν, χωρίς να Τον ακούσουν και υβρίσθη ως Γαλιλαίος. Μαζί με τον Ιωσήφ, τον από Αριμαθαίας αποκαθήλωσαν από τον Σταυρό τον Κύριο, εκάλυψαν το Σώμα Του με αρώματα και Τον ενεταφίασαν. Στο Ναό που είναι κτισμένος προς τιμήν του Αγίου Νικοδήμου, υπάρχει εικόνα που αναπαριστά τον Κύριο συνομιλούντα με τον Νικόδημο.

Η Μονή αυτή είναι περισσότερο γνωστή ως Μοναστήρι της Φακής, γιατί κατά την παράδοση σ’ αυτό μαγείρευε η Αγία Ελένη φακές για τους εργάτες, που έκτιζαν τον Ναό της Αναστάσεως, αλλά και για τους φτωχούς.Το πολύ μεγάλο αυτό καζάνι, που ονομάζεται της Αγίας Ελένης, φυλάσσεται στη Μονή μέχρι σήμερα.

Στον υπόγειο χώρο της Μονής βρίσκεται η φυλακή του Αποστόλου Πέτρου, που τον έκλεισε ο τετράρχης Ηρώδης και απελευθερώθηκε από τον Άγγελο με θαυμαστό τρόπο, μετά από εκτενή προσευχή της εκκλησίας προς τον Θεό, που γινόταν υπέρ αυτού ( Πράξ.ιβ’, 1-19).

Εκεί φυλάσσεται και η τιμία αλυσίδα του Αποστόλου Πέτρου, την προσκύνηση της οποίας εορτάζουμε στις 16 Ιανουαρίου.

http://proskynitis.blogspot.gr/2016/01/blog-post_74.html