ΕΦ ΟΣΟΝ ΕΧΟΥΜΕ μόλις μιλήσει γιά τήν Γέννηση του Κυρίου, θά αναφέρουμε τί συνέβη στον επίσκοπο μας μία ημέρα των Χριστουγέννων. Κατά τήν διάρκεια της πιο Ιερής νύχτας αυτής της ιεροτελεστίας, εξαντλημένος από τις τελετές της αγρυπνίας, είχε ξαπλώσει γιά μιά στιγμή στό κρεβάτι του, όταν ένας άνδρας προχώρησε γρήγορα πρός τό μέρος του καί του είπε: «Σήκω καί επέστρεψε στην εκκλησία». Εκείνος ξύπνησε, έκανε τό σημείο του σταυρού, καί ξανακοιμήθηκε.

Ο άνδρας δεν παραιτήθηκε, αλλά τόν προειδοποίησε γιά δεύτερη φορά· αισθανόμενος όμως τόν εαυτό του ακόμη βαρύ γιά να ξυπνήσει, ξανακοιμήθηκε.

Τότε εκείνος ο άνδρας, ερχόμενος γιά τρίτη φορά, του έδωσε ένα ράπισμα στό μάγουλο καί του είπε: «Εσύ είσαι εκείνος πού θα έπρεπε να νουθετείς τούς άλλους γιά να τούς κάνεις να πάνε στην αγρυπνία, καί ιδού, είσαι εκείνος πού επιτρέπεις στον εαυτό σου να τον υπερνικά τόση ώρα ο ύπνος». Σάν να είχε δεχτεί πλήγμα από αυτά τα λόγια, ο Γρηγόριος επέστρεψε στήν εκκλησία μέ γρήγορο βήμα. Ήταν τόσο ευάρεστος ενώπιον των οφθαλμών του Υψίστου ώστε δεν του  επιτρεπόταν, ακόμη καί μέ τήν δικαιολογία της ανθρώπινης αδυναμίας, να παραμελήσει τήν σωτηρία του ούτε καί γιά μιά στιγμή.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΓΙΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΟΥ ΣΑΡΩΦ

Vita Patrum-Ο Βίος των Πατέρων, του Αγ. Γρηγορίου της Τούρ [Πατερικό της Γαλατίας του 5ου αιώνα]

http://apantaortodoxias.blogspot.gr/2017/06/blog-post_0.ht