Κατὰ τὴν συνεδρίαση τῆς Συνόδου τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς Μολδαβίας στὶς 20 Ἰουνίου 2013, ὑπὸ τὴν προεδρία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Βλαδίμηρου, συζητήθηκε μία σειρὰ ἀπὸ θέματα μείζονος σημασίας γιὰ τὴν κοινωνία τῆς Μολδαβίας, συμπεριλαμβανομένης τῆς ἐπίμονης προώθησης ἀπὸ τὴν κυβέρνηση ἀντιχριστιανικῶν καὶ ἀνήθικων νόμων, κόντρα στὶς παραδοσιακὲς ἠθικὲς ἀξίες τοῦ ἔθνους. Ἡ δήλωση τῆς Συνόδου ἐγκρίθηκε, ἐκφράζοντας ἀνησυχία γιὰ τὴν τάση τοῦ κράτους νὰ νομιμοποιήσει ἀνήθικες καὶ κοινωνικὰ καὶ πνευματικὰ ἐπιβλαβεῖς συμπεριφορές.Κάτω ἀπὸ τὴ μάσκα τῆς προώθησης τῶν «ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων», οἱ ἀρχὲς τῆς Μολδαβίας ἀψηφοῦν μεθοδικὰ τὶς ἀξίες τοῦ λαοῦ τῆς Μολδαβίας, καὶ ὑποστηρίζουν τὴν διαφθορά, τὴν ἁμαρτία καὶ τὴ σεξουαλικὴ ἀνηθικότητα, τὴν προστασία τῶν δῆθεν δικαιωμάτων τῶν λεγόμενων σεξουαλικῶν μειονοτήτων.
“Ὅλα αὐτὰ μας κάνουν νὰ συμπεράνουμε ὅτι τὰ τελευταῖα χρόνια, ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Μολδαβίας καὶ οἱ χριστιανοὶ ποὺ ἀποτελοῦν περίπου τὸ 93,4% τοῦ συνολικοῦ πληθυσμοῦ τῆς χώρας ἔχουν ἀποκλειστεῖ ἀπὸ τὰ σχέδια τῆς κυβέρνησης, ὑπὲρ τῶν μὴ-παραδοσιακῶν μειονοτήτων πού, δυστυχῶς, πολὺ εὔκολα ἀποκτοῦν τὴν ὑποστήριξη πολλῶν ἀπὸ….

 τοὺς ἀδελφούς μας, ἂν καὶ πολλοὶ ἀπὸ αὐτοὺς προσποιοῦνται ὅτι εἶναι ἀληθινοὶ ποιμένες, καὶ ὄχι μισθωτοὶ ποιμένες».
Ἡ δήλωση ποὺ θὰ ὑποβληθεῖ στὶς ἀρχὲς τοῦ κράτους προειδοποιεῖ τὴν κυβέρνηση ὅτι σὲ περίπτωση ποὺ ἡ νομοθεσία κατὰ τῶν διακρίσεων δὲν τροποποιηθεῖ ἔτσι ὥστε νὰ ἀποκλείεται ὁποιαδήποτε εἰδικὴ προστασία τῶν σεξουαλικῶν μειονοτήτων καὶ νὰ περιλαμβάνει ἀπαγόρευση γιὰ τὴν προώθηση τῆς ἀνήθικης συμπεριφορᾶς καὶ τῆς προπαγάνδας, τότε ἡ Ἐκκλησία διατηρεῖ κανονικὰ τὸ δικαίωμά της νὰ ἀφορίσει τὰ μέλη τῆς κυβέρνησης. Αὐτὸ μπορεῖ ἀρχικὰ νὰ περιλαμβάνει τὴν ἀπαγόρευση γιὰ τὴ συμμετοχή τους στὴν Θεία Εὐχαριστία, καὶ ἂν δὲν μετανοήσουν, ἀκόμη καὶ νὰ ὁδηγήσει σὲ πλήρη ἀποκλεισμὸ ἀπὸ κάθε δραστηριότητα τῆς Ἐκκλησίας.
“Τὴν ἴδια στιγμή, ἡ Ἐκκλησία διατηρεῖ τὸ δικαίωμα νὰ λάβει ὅλα τὰ κανονικὰ μέτρα γιὰ νὰ προστατεύσει τὴν πλειοψηφία τοῦ χριστιανικοῦ πληθυσμοῦ ἀπὸ τὸν κίνδυνο τῆς ἐξάπλωσης τοῦ πνευματικοῦ θανάτου στὴν κοινωνία μας. Ἔτσι:

1. Ξεκινᾶμε τὴν προετοιμασία γιὰ τὴ σύγκληση τῆς Γενικῆς Συνόδου τῶν πιστῶν ἀπὸ τὴ Μητρόπολη τῆς Μολδαβίας, ὅπου τὸ σύνολο τῆς Μολδαβικῆς Ἐκκλησίας θὰ ἐκφέρει γνώμη σχετικὰ μὲ τὶς νέες προκλήσεις ποὺ ἀντιμετωπίζει ἡ Ἐκκλησία
2. Ἡ Σύνοδος εὐλογεῖ τοὺς Χριστιανοὺς νὰ συμμετάσχουν σὲ μία Πομπὴ τοῦ Σταυροῦ (μὲ τὰ πόδια) σὲ ὅλη τὴ χώρα μεταξὺ 2 Αὐγούστου καὶ 21 Σεπτεμβρίου. Θὰ πρόκειται γιὰ μία Πομπὴ Μετάνοιας γιὰ ὁλόκληρο τὸ ἔθνος, μὲ λιτανεία γιὰ τὴ συγχώρεση καὶ τὴν νίκη ἐπὶ ὁρατοῦ καὶ ἀόρατο ἐχθροῦ”, ἀναφέρει ἡ δήλωση τῆς Συνόδου.

www.orthodoxia-ellhnismos.g