«Ἡ ὑπακοὴ κάνει τὸν ὑποτακτικὸ ὅμοιο μὲ ἐκεῖνον στὸν ὁποῖον ὑπακούει»…

~ Ἅγιος Ἰγνάτιος Μπριαντσιανίνωφ
 
Οἱ πιστοὶ ἔχουν εὐθύνη γιὰ τὸ ἂν θὰ ἀκολουθήσουν τοὺς κακοὺς ποιμένες. Ἡ ὑπακοὴ δὲν εἶναι ἀδιάκριτη, ἀλλὰ διακριτική…
—————————————
(ΔΙΔΑΧΗ ΔΙΑΤΑΓΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΕ .σὲλ 88στο ΙΘ’. κεφάλαιο γράφουν οἱ Ἀπόστολοι « Ἀκουστὲ ἐπίσκοποι, ἀκουστὲ λαικοί, τί λέει ὁ Θεός. «Θὰ ξεχωρίσω τὸ ἕνα κριάρι ἀπὸ τὸ ἄλλο καὶ τὸ ἕνα πρόβατο ἀπὸ τὸ ἄλλο»6. καὶ στοὺς ποιμένες λέει. θὰ κριθεῖτε ἐξετιας τῆς ἀπειρίας σας καὶ τῆς καταστροφῆς ποὺ προκαλέσατε στὰ πρόβατα. δηλαδὴ θὰ διακρίνω τὸν ἕνα ἐπίσκοπο ἀπὸ τὸν ἄλλο, καὶ τὸν ἕνα λαικὸ ἀπὸ τὸν ἄλλο καὶ τὸν ἕνα ἄρχοντα ἀπὸ τὸν ἄλλο.2 Γιατί τὰ πρόβατα αὐτὰ καὶ τὰ κριάρια εἶναι λογικὰ καὶ ὄχι ἄλογα, καὶ νὰ μὴ πεῖ πότε ὁ λαικός, ὅτι ἔγω εἶμαι πρόβατο καὶ ὄχι ποιμένας.3.Καὶ ὅπως τὸ πρόβατο ποὺ δὲν ἀκολούθει τὸν καλὸ ποιμένα ἀφήνεται στὴ διάθεση τῶν λύκων νὰ τὸ κατασπαράξουν, ἔτσι καὶ ἐκεῖνο ποὺ ἀκολούθει τὸν κακὸ ποιμένα ἔχει σίγουρο τὸ θάνατο, γιατί θὰ τὸ καταφάει.Γι’αὐτὸ πρέπει νὰ φεύγετε ἀπὸ τοὺς ποιμένες ποὺ διαφθείρουν.»