Αποτέλεσμα εικόνας για Hristos viata si luminaΘά μποροῦσαν τά φύλλα νά ζήσουν ἀπό μόνα τους, χωρίς τό δέντρο; Θά μποροῦσε τό ἴδιο τό δέντρο νά ζήσει χωρίς τό χῶμα, τόν ἀέρα, τό νερό καί τόν ἥλιο; Ὄχι, βέβαια!

Ἔτσι δέν μπορεῖ νά ὑπάρξει καί ἡ ψυχή χωρίς τόν Θεό, γιατί εἶναι ἡ ὕπαρξή μας, ἡ ἀνάσα, τό φῶς, ἡ δύναμη καί ἡ τροφή μας.
Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κρονστάνδης

https://proskynitis.blogspot.gr/