Ομιλίες π. Αθανασίου Μυτιληναίου στην Ύψωση του Τιμίου Σταυρού

Πώς βρέθηκε και υψώθηκε ο Τίμιος Σταυρός

Μία αρχαία μαρτυρία περί της εορτής της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού

Ύψωσις Τιμίου Σταυρού. Τι σημαίνει ο σταυρός; Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης

Ύψωσις του Τιμίου Σταυρού. Ιστορικό εορτής, θεολογική σημασία, περιγραφή εικόνος

Τό ἀήττητο ὅπλο. (Ὕψωσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ). (†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Καντιώτης


Εἰς τήν Ὑψωσιν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. π. Ἀθανασιου Μυτηλιναίου

Διδαχαί περί τοῦ Τιμίου Σταυροῦ

Πώς βρέθηκε και υψώθηκε ο Τίμιος Σταυρός

Μία αρχαία μαρτυρία περί της εορτής της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού

Τα θαύματα του Σταυρού. Μητροπολίτου Καισαριανῆς Βύρωνος καὶ ῾Υμηττοῦ Δανιήλ

Ομιλίες (3) π.Σάββα Αγιορείτου περί Τιμίου Σταυρού

Τὰ ὕδατα τῆς Μερρᾶς. Ὕψωση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. (†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Καντιώτης

Ἰωάννης Χρυσόστομος – Εἰς τὴν Ὕψωσιν τοῦ τιμίου Σταυροῦ

 

http://anavaseis.blogspot.gr/2013/09/blog-post_7382.html