«Ἦσαν δέ δίκαιοι ἀμφότεροι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, πορευόμενοι ἐν πάσαις ταῖς ἐντολαῖς καί δικαιώμασι τοῦ Κυρίου ἄμεμπτοι».«Ἦσαν καί οἱ δύο δίκαιοι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, διότι ζοῦσαν βίο ἄμεμπτο σύμφωνα πρός ὅλες τίς ἐντολές καί τίς διατάξεις τοῦ Κυρίου».
(Λουκ. α΄ 6)

«Ὁ Ἰωακείμ καί ἡ Ἄννα ἔσπειραν δικαιοσύνη γιά τόν ἑαυτό τους καί θέρισαν καρπό ζωῆς. Φώτισαν τούς ἑαυτούς τους μέ τό φῶς τῆς γνώσεως. Ζήτησαν μέ πόθο τόν Κύριο καί ἔλαβαν τέκνο δικαιώσεως. Εὐφραίνου, Ἄννα Ἀξιομακάριστη, διότι γέννησες κόρη. Αὐτή πού εἶναι Μητέρα τοῦ Θεοῦ, Πύλη τοῦ φωτός καί Πηγή τῆς Ζωῆς».

(Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ, Λόγος Α΄ εἰς τό Γενέσιον, ΕΠΕ  9, 199)